Zapoznaj się z naszym raportem rocznym 2011-2012: „Razem na drodze rozwoju”

Spełniając swoje zobowiązanie do wzmacniania finansowej przejrzystości, po raz ósmy z rzędu Mazars dobrowolnie publikuje swój raport roczny stosując się do wymogów przejrzystości obowiązujących jego klientów giełdowych. Nasz raport roczny przedstawia główne zdarzenia ubiegłego roku obrotowego w kontekście długoterminowej strategii Grupy.

Po raz pierwszy w historii Mazars całkowite obroty osiągnęły próg miliarda euro i na dzień 31 sierpnia 2012 wyniosły 1,013.4 mln euro, a Mazars odnotował 5,9% wzrost swojej działalności za rok obrotowy 2011/2012. Nasz wzrost wewnętrzny pozostał stabilny w bardzo niepewnych warunkach gospodarczych, co świadczy, między innymi, o odporności naszego unikalnego modelu wzrostu.

„Razem na drodze rozwoju” to coś więcej niż tytuł tego raportu. Te kilka słów zawiera w sobie filozofię działania Mazars. Bardziej niż kiedykolwiek jesteśmy przekonani, że zbiorowa inteligencja jest kluczem do kompleksowych, długoterminowych rozwiązań, bez względu na to, czy chodzi o kryzys światowy czy problemy konkretnych klientów.

Uproszczona struktura w celu łatwiejszego dostępu do potrzebnych informacji

Pełna wersja raportu zawiera nasze kompletne sprawozdanie finansowe i grupowe sprawozdanie z przejrzystości, stanowiące dwa filary naszego zobowiązania do przejrzystości. Poza tymi elementami składowymi sprawozdanie z działalności prezentuje pełny przegląd naszych podstawowych zasad oraz naszej długoterminowej wizji, opisanej w czterech  krótszych i bardziej klarownych rozdziałach:

Nasze DNA: Tożsamość i wzajemne odziaływanie

Dziesięć stron, które pozwolą zrozumieć, co wyróżnia Mazars na tle innych graczy rynkowych: oferta usług, profil, główne liczby i lokalizacje …

Map
 

“Nasz model angażuje każdego z partnerów w strategię Grupy i jej wyniki oraz dzielenie się wspólną wizją. Co jest dobre dla jednego z nas, jest dobre dla wszystkich, a co dotyczy jednego z nas, dotyczy nas wszystkich” Philippe Castagnac, Dyrektor Zarządzający Grupy Mazars 

   

Straub

Gość specjalny Richard Straub, Przewodniczący Towarzystwa im. Petera Druckera w Europie omawia zmiany, które przez lata przechodziła koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem i próbuje określić, jacy będą liderzy przyszłości.

 

Strategia: Wizja i jej wprowadzanie w życie

Nasze postrzeganie rynków, osie naszego rozwoju oraz główne cechy modelu będącego podstawą naszej strategii, którą opracowaliśmy, żeby spełnić oczekiwania klientów i bieżące wyzwania.

Board Mazars
 

« Dynamizm międzynarodowej integracji Grupy stale wzrasta dzięki kulturowej różnorodności i nowym umiejętnościom wnoszonym przez lokalne biura. » Patrick de Cambourg, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy 

   
Eliasson

W tym rozdziale, Jan Eliasson, Zastępca Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych dzieli się z Mazars swoimi przemyśleniami na temat tego, jaką rolę mają do odegrania przedsiębiorstwa i rządy w globalnym modelu zrównoważonego rozwoju.

 

Wiedza specjalistyczna: personalizacja i innowacja

Analiza naszych głównych rynków i specyfiki oferty Mazars.

 

“Siłą Mazars jest unikalność jego modelu biznesowego. Mamy globalny zasięg, zapewniamy jakość i szybki czas reakcji , a także umiejętność słuchania i spersonalizowaną obsługę klienta.” Phil Verity, Członek Zarządu Grupy, Senior Partner Mazars w Wielkiej Brytanii 

 

Raport CSR : świadomość i odpowiedzialność

W jaki sposób Mazars opracowuje politykę odpowiedzialności, zarazem globalną i dostosowaną do warunków lokalnych, w zakresie kluczowej dla przedsiębiorstw wartości: odpowiedzialności społecznej.

 

« Wspieranie zdolnych pracowników stymuluje nasz wzrost » Laurent Choain, Dyrektor Personalny Grupy Mazars 

   
Marzuki

Marzuki Darusman, Dyrektor Centrum ds. praw człowieka dla Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej wyjaśnia, jak dane pozafinansowe stają się stopniowo kluczowym kryterium w ocenie wyników spółek.

Miłej lektury!