Zasoby silnego stowarzyszenia uzupełniają sieć biur

Jeśli szukają Państwo możliwości biznesowych za granicą lub potrzebują międzynarodowego wsparcia w ramach uzupełnienia usług na rodzimym rynku, członkostwo Mazars w Praxity otwiera przed Państwem dostęp do światowych rynków.

 

O Praxity

Niezależnie od lokalizacji Państwa firmy, doradców firm stowarzyszonych w Praxity cechuje taki sam etos pracy i poglądy, co pozwala wspierać dynamiczny rozwój Państwa przedsiębiorstw na całym świecie.

Podobnie jak Mazars, każda z firm odnosi sukcesy w swoim regionie geograficznym i jest wysoko ceniona przez partnerów. Zarówno indywidualnie, jak i wspólnie, pomagamy klientom międzynarodowym zaplanować ich przyszłość, podejmować decyzje biznesowe oraz pozostać konkurencyjnym. Firmy stowarzyszone w Praxity gwarantują Państwu dostęp do nowych rynków międzynarodowych, zapewniając wgląd w lokalne regulacje prawne, pomoc w dziedzinie opodatkowania oraz usługi doradcze.

Praxity AISBL to światowe stowarzyszenie niezależnych firm. Jest międzynarodową organizacją non profit utworzoną na mocy prawa belgijskiego, której biuro administracyjne znajduje się w Epsom. Praxity – Global Alliance Limited jest organizacją non profit ograniczoną gwarancjami i zarejestrowaną na terenie Anglii i Walii, posiadającą siedzibę w Anglii. Jako stowarzyszenie, Praxity nie wykonuje zawodu biegłego rewidenta i nie świadczy usług audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu czy innych profesjonalnych usług wobec stron trzecich. Stowarzyszenie nie jest spółką joint venture, spółką lub siecią firm członkowskich. Z uwagi na fakt, że firmy członkowskie Praxity są niezależne, Praxity nie może gwarantować usług lub jakości usług świadczonych przez firmy członkowskie.

Więcej informacji

Więcej informacji można uzyskać na stronie Praxity online