Dominik Borkowski Partner, Audyt

Dominik Borkowski

Dominik Borkowski współpracuje z Mazars od roku 2016 i posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, analizy ekonomiczno-finansowej, podatków, a także audytu wewnętrznego. W Mazars jest odpowiedzialny za świadczenie usług głównie z zakresu rewizji finansowej dla dużych podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych, w tym także jednostek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Chcesz wiedzieć więcej?