Szymon Turkowski Partner, Audyt i Doradztwo, Sektor Finansowy

Szymon Turkowski

Szymon Turkowski pełni funkcję Partnera w Dziale Audytu i Doradztwa dla Instytucji Finansowych, gdzie nadzoruje prace zespołów: Risk and Quant Advisory, Actuarial oraz FSA Advisory w ramach Departamentu FS. Posiada tytuł magistra matematyki stosowanej uzyskany na Politechnice Warszawskiej, profesjonalne certyfikaty CFA oraz PRM. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa spółek handlowych na SGH w Warszawie. 

Szymon posiada kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych, audytowych oraz realizowania nadzoru nad spółkami sektora finansowego. Przed dołączeniem do Mazars w kwietniu 2022 roku, przez ponad 11 lat pracował w firmach tzw. Wielkiej Czwórki, a wcześniej przez ponad 3 lata pracował w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. 

Szymon specjalizuje się w projektach z zakresu wdrażania i walidacji modeli ilościowych, implementacji i przeglądów wdrożenia standardów rachunkowych MSSF, wdrażania i weryfikacji wdrożenia regulacji ostrożnościowych oraz projektach w zakresie wyceny instrumentów finansowych. Dodatkowo Szymon posiada szerokie doświadczenie w zakresie kierowania projektami konstrukcji i wdrażania systemów zarządzania ryzykiem, systemów ratingowych, programów testów warunków skrajnych oraz wdrożeń rozwiązań IT wspierających wskazane obszary. 

Pozostałe doświadczenie Szymona obejmuje również projekty typu due-diligence (buy i sell side), feasibility i impact studies. 

Chcesz wiedzieć więcej?

Strony związane z: Szymon Turkowski