Reinventing the wheel: mobilność jako usługa

Druga seria „Reinventing the Wheel” koncentruje się na rozwoju „mobilności jako usługi” oraz na sposobie, w jaki sektor mobilności zmierza w kierunku multimodalnych, wieloplatformowych usług, umożliwiających przemieszczanie się ludzi i transport towarów z punktu A do punktu B.

Dla lepszego zrozumienia pojęcia „mobilność jako usługa” oraz przyszłości ekosystemu mobilności, przedstawiamy serię artykułów z udziałem ekspertów Mazars z całego świata. Seria druga znajduje się poniżej. Aby przeczytać wszystkie artykuły, przejdź tutaj.