Beyond the GAAP

"Beyond the GAAP" to comiesięczna publikacja przygotowywana przez ekspertów Mazars. Celem tego newslettera jest informowanie czytelników o ostatnich zmianach w zakresie sprawozdawczości finansowej i raportowania na temat zrównoważonego rozwoju. Newsletter jest dostępny w języku angielskim.