Investing in CEE: Inbound M&A report 2020/2021

Pomimo wyzwań spowodowanych pandemią Covid-19, transakcje M&A w Europie Środkowo-Wschodniej pozostały na solidnym poziomie w 2020 roku.

Dzięki silnym fundamentom region Europy Środkowo-Wschodniej nadal przyciąga międzynarodowe inwestycje i całkiem dobrze radzi sobie w porównaniu z innymi rynkami wschodzącymi. Niniejsza publikacja prezentuje przegląd działalności w zakresie przychodzących transakcji fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej w roku 2020, a także analizuje wyzwania i możliwości w nadchodzących miesiącach.

Główne wnioski:

  • Wyniki rynku fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej w 2020 roku były dobre. Pomimo że ich wolumen spadł o 16% – co dało łącznie 648 transakcji, w porównaniu do 768 w 2019 roku – całkowita wartość ujawnionych transakcji wzrosła o 11%, osiągając 49,2 mld euro.
  • Cztery kraje Europy Środkowo-Wschodniej z największymi wartościami transakcji pozostały te same co w 2019 r. – Rosja, Polska, Czechy i Austria. Transakcje M&A przeprowadzone przez inwestorów strategicznych lub finansowych miały miejsce również na Węgrzech, w Rumunii, Słowacji, Bułgarii, na Ukrainie, w regionie Adriatyku.
  • Fundusze private equity były wyjątkowo aktywne w roku 2020 – wolumen ujawnionych wykupów wzrósł o 40% rok do roku, osiągając 3,9 mld euro w ramach 68 transakcji, w porównaniu z 71 transakcjami w 2019 roku. Wyjścia z private equity wypadły nawet lepiej, przy czym całkowita ujawniona wartość wyniosła 8,1 mld euro, co stanowi 11% wzrost względem 2019 roku – pomimo, że wolumeny spadły o 10% do 55 transakcji.
  • Region nadal odnotowuje silny i stały napływ inwestycji przychodzących z całego świata, w szczególności z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej; 23,9 mld euro napłynęło spoza regionu w 2020 roku.
  • Połączenie atutów konkurencyjnych sprawia, że region jest atrakcyjny dla inwestorów: wyższy poziom bezpieczeństwa politycznego, ekonomicznego i sądowego niż na wielu rynkach wschodzących, dostęp do ogromnego rynku UE, satysfakcjonujący zwrot z inwestycji, wykwalifikowana, wielojęzyczna siła robocza i rosnąca klasa średnia.
  • Sektor technologii zanotował największą liczbę transakcji przychodzących w Europie Środkowo-Wschodniej w 2020 roku, czyli łącznie 57 – w porównaniu do 51 transakcji rok wcześniej. Jeśli chodzi o całkowitą wartość transakcji przychodzących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, energia i usługi komunalne pozostały najważniejszym sektorem, osiągając łączną wartość transakcji w wysokości 9,1 mld euro – 20% wzrost rok do roku.

Perspektywy na nadchodzące miesiące

Perspektywy na nadchodzące miesiące są stosunkowo optymistyczne. Prognozy przewidują odbicie w 2021 roku, dzięki wprowadzeniu szczepionek i dalszemu wsparciu rządowemu dla gospodarek. Europa Środkowo-Wschodnia jest w dobrej pozycji, żeby skorzystać z okresu post-Covid-19, który będzie naznaczony przemysłowym nearshoringiem, planowaniem sukcesji, działalnością funduszy private equity i konsolidacją rynku w wybranych sektorach.

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz pełną wersję raportu poniżej.

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.