Sektor dóbr luksusowych – raport 2017

W odpowiedzi na stale zmieniającą się globalną gospodarkę, branża produktów luksusowych zaczyna koncentrować się na etyce i zrównoważonym rozwoju. Troska o środowisko, wykorzystywanie materiałów z odzysku i wymyślanie nowych, dbałość o przestrzeganie zasad w całym łańcuchu dostaw, ekonomia cyfrowa, ekonomia współpracy i przedsiębiorczość społeczna stają się jednym ze strategicznych priorytetów firm działających na rynku dóbr luksusowych.

Mazars przedstawia raport dotyczący mody komercyjnej i produktów luksusowych „Nowe oblicze luksusu – Etyka jako tworzenie wartości”, który opisuje aktualną dynamikę w branży dóbr luksusowych i wykorzystanie przez firmy zasad etyki w celu tworzenia wartości.

„Raport pokazuje przedsiębiorstwa, które starają się stosować zrównoważony rozwój przy podejmowaniu strategicznych decyzji, podejmują trud budowania odpowiedzialnych społecznie modeli biznesowych i koncentrowania się w pracy na działaniach etycznych.  Pojawianie się nowych marek tworzonych na zasadach zrównoważonego rozwoju i norm etyki przełamuje tradycyjne łańcuchy wartości i przybliżą rynek dóbr luksusowych do gospodarki społecznej” – uważa Fabien Seraidarian, Senior Manager Mazars we Francji oraz autor niniejszego raportu.

Infog Luxury & Ethics report_PL

Grupa objęta badaniem

Badanie objęło 112 spółek z branży i 7 stowarzyszeń reprezentujących sektor dóbr skórzanych, modowy, jubilerski, zegarmistrzowski oraz produkcję futer.

Cztery rodzaje praktyk

Na podstawie analizy ponad 100 marek i ocenie najbardziej reprezentatywnych praktyk, określono cztery wymiary etycznych inicjatyw:

  1. Dostawy surowców: Sektor dóbr luksusowych korzysta z rzadkich zasobów. Próbuje chronić reprodukcję tych materiałów lub znajdować alternatywy. Recykling, przetwarzanie odpadów na przedmioty o wyższej wartości, wykorzystywanie innowacyjnych materiałów to kluczowe czynniki zrównoważonego rozwoju w łańcuchu wartości.
  2. Środowisko i lokalny region: Firmy z sektora starają się ograniczać negatywny wpływ na środowisko i promować wartości niematerialne i prawne regionu.
  3. Siła robocza i warunki socjalne: Niezależnie od stopnia wykształcenia siły roboczej oraz stopnia podziału pracy w łańcuchu wartości, dbanie o warunki pracy, szkolenia i rzemiosło jest bardzo ważne.
  4. Szacunek dla konsumenta: Trwałość lub odnawialność jest kluczowym aspektem przy ocenie jakości produktu luksusowego i jego wpływu na środowisko. Przejrzystość procesu produkcji jest przedmiotem coraz większej troski.

Trzy kluczowe pytania na temat przyszłości branży

Poprzez analizę stosowanych praktyk, raport odpowiada na szereg pytań:

  • Co sprawia, że branżowi gracze chcą się zmieniać i rozwijać?
  • Jaki jest wpływ na łańcuch wartości?
  • Jakie są strategie? Jak zidentyfikować różne ekosystemy?

Trzy główne strategie zrównoważonych praktyk 

Partnerskie podejście (w dziedzinie etyki) poszerza zakres odpowiedzialności w przemyśle dóbr luksusowych. Pozwala na tworzenie wartości nie tylko w celu jej redystrybucji udziałowcom i pracownikom, ale także klientom, dostawcom, podwykonawcom i społecznościom lokalnym.

Zmiana podejścia do łańcucha dostaw, ochrona środowiska i produkcji w lokalnych regionach, poszanowanie pracowników, poprawa warunków pracy i uwzględnianie nowych oczekiwań klienta to elementy, które składają się na trzy główne strategie, którymi są:

  • Zarządzanie ryzykiem
  • Transformacja
  • Przedsiębiorczość społeczna

„Raport pokazuje przedsiębiorstwa, które starają się stosować zrównoważony rozwój przy podejmowaniu strategicznych decyzji, podejmują trud budowania odpowiedzialnych społecznie modeli biznesowych i koncentrowania się w pracy na działaniach etycznych.  Pojawianie się nowych marek tworzonych na zasadach zrównoważonego rozwoju i norm etyki przełamuje tradycyjne łańcuchy wartości i przybliżą rynek dóbr luksusowych do gospodarki społecznej” – uważa Fabien Seraidarian, Senior Manager Mazars we Francji oraz autor niniejszego raportu.

Dokument

Mazars Luxury Study 2017