Czas na działanie: Barometr opinii kadry zarządzającej Mazars 2021

Na koniec 2021 r. nasz barometr dotyczący kadry zarządzającej pokazał, że firmy wychodzą z pandemii z poczuciem pewności siebie i odporności. Są one przekonane o swojej zdolności do reagowania na nadchodzące trendy, oczekują przekształcenia swoich firm i planują inwestycje. Zagadnienia ESG zajmują obecnie ważne miejsce w agendzie kadry zarządzającej, a przedsiębiorstwa podejmują publiczne zobowiązania dotyczące szeregu tematów z zakresu ESG. Ale czy firmy są w stanie zrealizować swoje strategie?

Przeprowadzony w IV kwartale 2021 r. barometr Kadry Zarządzającej Mazars zbadał nastroje ponad 1000 menedżerów z 39 krajów na całym świecie, aby zrozumieć możliwości i wyzwania, przed którymi stoją.

Z naszego badania wynika, że:

 • Transformacja w zakresie technologii i zrównoważonego rozwoju przed nami: Liderzy oczekują, że ich firmy przejdą transformację: 68% spodziewa się, że w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat przejdzie transformację technologiczną, a 62% oczekuje transformacji strategii zrównoważonego rozwoju. 
 • Pewność siebie i odporność: Nasze badanie wykazało poczucie pewności siebie i odporności: cechy, które prawdopodobnie zostaną ponownie przetestowane w 2022 roku, w obliczu ciągłego wpływu pandemii, rosnącej inflacji i przerażającego ataku na Ukrainę. Średnio 87% respondentów uważa, że ich firma jest w stanie poradzić sobie z nadchodzącymi trendami, a 88% czuje się zdolna do przezwyciężenia kryzysu. Szczególną uwagę zwraca się na cyberbezpieczeństwo, a firmy muszą być tak solidne i odporne, jak to tylko możliwe: odporność jest równie ważna jak ochrona.
 • ESG zdecydowanie na liście priorytetów kadry kierowniczej: Przedsiębiorstwa oczekują przekształcenia swoich strategii zrównoważonego rozwoju, zwiększenia inwestycji w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i podejmują publiczne zobowiązania dotyczące szeregu kwestii ESG. Obecnie wyzwaniem jest przekształcenie intencji w strategie, które można wykorzystać w praktyce.
 • Przejście od strategii do działania: Aby sprostać oczekiwanym przekształceniom, w pełni wykorzystać planowane inwestycje i wywiązać się ze zobowiązań, zwłaszcza związanych z kwestiami społeczno-ekologicznymi, firmy muszą przejść od planowania i zamiarów do działania. W tym celu potrzebują odpowiednich programów oraz właściwych ludzi o odpowiednich umiejętnościach. Prawie dwie trzecie (63%) twierdzi, że Covid-19 zmienił przyszłe style przywództwa, jakich potrzebuje ich organizacja, ale większość (88%) uważa, że posiada potrzebne umiejętności. Czy mają rację?
 • 68

  % liderów spodziewa się, że ich firmy przejdą transformację technologiczną w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat
 • 62

  % liderów oczekuje transformacji strategii zrównoważonego rozwoju w swoich firmach w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat
 • 87

  % liderów uważa, że ich firma jest w stanie poradzić sobie z nadchodzącymi trendami

Na rynku wygrają ci, którzy skutecznie przejdą od planów  do realizacji. Teraz jest czas na działanie. 

Aby dowiedzieć się więcej, pobierz poniższy raport.

Dokument

Time for action - C-suite 2021