Jak firmy prywatne radzą sobie z COVID-19

Jak wiadomo, pandemia Covid-19 stanowi bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu ludzi na całym świecie. Zarówno rozprzestrzenianie się wirusa, jak i wysiłki na rzecz jego powstrzymania, mają obecnie znaczący wpływ na nasze codzienne życie. Priorytetem musi być podjęcie wszelkich działań niezbędnych do złagodzenia skutków pandemii i ochrony naszych ludzi. Musimy również przyjąć do wiadomości fakt, że duża niepewność gospodarcza to pewnik i że będzie ona miała ogromny wpływ na prywatne firmy.

Działając w nieznanych dotąd warunkach, liderzy aktywnych prywatnych firm są zmuszeni podejść proaktywnie do istniejącego kryzysu, ze szczególnym uwzględnieniem ekspozycji na ryzyko, sieci współzależności i możliwości otrzymania wsparcia rządowego.

1. Wsparcie finansowe oraz polityka rządu
W obawie przed globalnym spowolnieniem gospodarczym decydenci  zareagowali szybko, jednak oferowane wsparcie będzie różne w zależności od kraju. Na przykład w Wielkiej Brytanii udostępniono 330 mld funtów pożyczek na działalność gospodarczą, podczas gdy rząd Stanów Zjednoczonych - oprócz licznych pożyczek dla tegoż sektora - nadał priorytet masowym zakupom obligacji, których celem jest obniżenie długoterminowych stóp procentowych.

Kluczowe jest ustalenie, z jakiej formy pomocy rządowej nowo wprowadzonych udogodnień bankowych może skorzystać Twoja firma. Ponieważ są to dziedziny ulegające częstym zmianom, warto zasięgnąć rady kogoś, kto pomoże zrozumieć tę dynamiczną sytuację oraz w jaki sposób można pomóc Twojej firmie.

2. Przejrzysta komunikacja

Dobrowolna bądź wymuszona izolacja pracowników wymaga jasnej komunikacji wewnętrznej. Zdalne zespoły powinny mieć dostęp do aktualnej sytuacji w firmie, należy również zadbać o ich morale. W przypadku długotrwałego przestoju konieczne mogą być zmiany w ramach zasobów ludzkich: należy przejrzeć umowy i ustalenia dotyczące personelu i upewnić się, że kierownictwo ma jasność co do dostępności poszczególnych osób oraz co do ich umiejętności dostosowania się do nowej sytuacji.

3. Na temat przepływów pieniężnych

Zwyczaje konsumentów związane z wydatkami już uległy ogromnej zmianie. Supermarkety, apteki i inne firmy powiązane z potrzebami konsumentów w kontekście wirusa doświadczyły ogromnego wzrostu popytu, natomiast inne branże - hotelarstwo czy rozrywka – doświadczają gwałtownego spadku sprzedaży.

W obecnych czasach konieczne będzie cotygodniowe przeglądanie prognoz przepływów pieniężnych i przeprowadzanie analizy scenariuszy. Połączone z modelowaniem różnych stopni zakłóceń działalności, pozwoli to przewidzieć potencjalną wydajność i wyniki związane z przepływami pieniężnymi.  Uzyskamy dzięki temu kluczowe informacje niezbędne do szczerych i bezpośrednich rozmów z kluczowymi interesariuszami i podmiotami finansującymi.

4. Porozmawiaj z innymi z tego samego środowiska biznesowego

Tego rodzaju niespodziewane wydarzenie ma ogromny wpływ na rzeczywistość wyzwala większą otwartość i szczerość w dyskusjach. Rośnie poczucie wspólnoty wśród firm, ale nie należy przyjmować mentalności tych, którzy są zamknięci w bunkrze. Jeśli w związku z niskimi rezerwami Twoja firma jest narażona, staraj się odroczyć duże wydatki, przedyskutuj status quo z właścicielami i, w razie potrzeby, zwiększ zadłużenie u pożyczkodawców. Jeśli nie zapytasz, nie dostaniesz.

5.Priorytety B2C i B2B

Zapotrzebowanie na B2C w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy jest trudne do przewidzenia, lecz przy tak dużym stopniu niepewności prawdopodobne jest, że większość klientów nie zaangażuje się w duże wydatki czy wydarzenia finansowe. Musisz się dostosować do tej sytuacji, jak również być w stanie prognozować zapotrzebowanie na swoje produkty i usługi. Pozwoli to na bieżąco planować sprzedaż i tworzyć plany awaryjne. Informacje te mają również ogromne znaczenie w rozmowach z kluczowymi interesariuszami (wierzycielami, właścicielami nieruchomości i innymi).

Jeśli Twoja firma obsługuje rynki B2B, należy ustalić, kto z bazy klientów jest najbardziej wyeksponowany na aktualne ryzyko - rzeczywistość takich wydarzeń jest taka, że ​​wiele organizacji doznaje straty, ale niektóre zyskują. Koncentrując się na tych, którzy potrzebują wsparcia, możesz wzmocnić relacje z nimi i położyć podwaliny pod zrównoważone, dochodowe kanały sprzedaży i płatności.

Pełne konsekwencje COVID-19 dla społeczeństwa i całego biznesu są dopiero przed nami. Ten artykuł ma na celu pomóc w kluczowych rozmowach biznesowych i dostarczyć wskazówki tym, którzy mają trudności z podjęciem kolejnych kroków swoich działań.

Przedstawione w niniejszym artykule wskazówki mogą oczywiście tylko w pewnym stopniu pomóc prywatnym firmom w podejmowaniu codziennych wyzwań, wynikających z pandemii. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w wyżej wymienionych sprawach, zapraszamy do kontaktu z nami za pomocą linków po prawej stronie.

Autor artykułu: Gareth Jones