Jak poprawić wynik finansowy i przekształcić swój biznes

W dzisiejszym złożonym środowisku biznesowym opracowanie spójnego podejścia do pomiaru i poprawy wyników finansowych może stanowić nie lada wyzwanie. Jednak dzięki zapewnieniu odpowiednich środków zgodnych ze strategią przedsiębiorstwa może to przyczynić się do poprawy sytuacji finansowej firmy. Brak wystarczającej przejrzystości finansowej sprawia, że ważne decyzje strategiczne i ustalenie odpowiednich działań zasadniczo nie są możliwe. Jak głosi powiedzenie: "Można zarządzać tylko tym, co można zmierzyć!".

Istotne jest stworzenie zestawu "strategicznych wartości", które są dostosowane do odpowiednich kluczowych wskaźników efektywności (KPIs), powiązanych ze sprawozdaniami finansowymi, zapewniając przejrzystość i koncentrację na wpływie każdego z nich na wynik końcowy oraz możliwości wprowadzenia taktycznych ulepszeń.

Poniżej przedstawiono cztery kluczowe czynniki, nad którymi powinien pomyśleć właściciel firmy, dokonując przeglądu wyników finansowych w kontekście strategicznym.

Wyróżnienie kluczowych wskaźników efektywności (KPIs)

Coraz ważniejsze staje się wdrażanie kultury zarządzania zmianami, która stanowi uzupełnienie sprawozdań finansowych wysokiego szczebla oraz dogłębnych analiz dotyczących różnych segmentów klientów, produktów lub usług - a także regionów i krajów, w których funkcjonuje firma.

Budowanie bardziej szczegółowego obrazu marż zysku pomaga określić, którzy klienci, produkty, usługi i lokalizacje są najbardziej dochodowe lub które obszary mają negatywny wpływ na wynik finansowy. Ten "moduł rentowności" powinien być przejrzysty i jasny w każdym istotnym dla wyniku finansowego wymiarze.

Zastosowanie bardziej pragmatycznego zestawu wskaźników efektywności pozwala na dokładniejszą alokację budżetów finansowych i zapewnia lepsze wyobrażenie o kluczowych czynnikach warunkujących osiągnięcie długoterminowych celów finansowych zgodnie z przyjętymi celami strategicznymi.

Dostrzeżenie szerszej perspektywy

Spojrzenie na biznes w szerszej perspektywie pomaga zidentyfikować możliwości, które w sposób zrównoważony mogą poprawić ogólne wyniki finansowe.

Wystarczy zadać sobie pytanie, jaka wiedza i procesy pomogłyby zwiększyć zdolność firmy do zaspokajania wymagań klientów i ich konkretnych potrzeb, a jednocześnie skuteczniej ukierunkować produkty i usługi. Na przykład, przeznaczenie wystarczających środków finansowych na wdrożenie megatrendów, takich jak digitalizacja (przepływy pracy, robotyka) oraz bardziej euforyczne doświadczenie użytkownika (UX) może stanowić skuteczną drogę poprawy wyników finansowych w dłuższej perspektywie niż, powiedzmy, skupienie się na krótkoterminowej strategii sprzedaży w kraju, który może nie być już rynkiem rozwijającym się.

Podobnie należy ocenić wyoutsourcowanie funkcji, które mają niską wartość strategiczną dla Państwa modelu biznesowego lub w przypadku braku wewnętrznej wiedzy specjalistycznej. Outsourcing przyczyni się nie tylko do poprawy efektywności operacyjnej, ale pozwoli skoncentrować się na poprawie strategicznej pozycji rynkowej. Rygorystyczne zarządzanie poziomem usług dla poszczególnych funkcji drastycznie zmniejsza potencjalne ryzyko.

Ujednolicenie procesów zarządzania ryzykiem i compliance

Dobra i kompleksowa strategia zarządzania ryzykiem może pomóc zidentyfikować i uchronić firmy przed ryzykiem braku zgodności z lokalnymi i globalnymi przepisami podatkowymi, regulacyjnymi, społeczną odpowiedzialnością biznesu i kwestiami ochrony środowiska - jest to coś więcej niż tylko ryzyko finansowe i ryzyko płynności.

Jednakże tylko poprzez identyfikację i przypisanie poziomu ryzyka związanego z każdym elementem można zbudować prawdziwy obraz strategii zarządzania ryzykiem i ocenić, co jest ze sobą zgodne, a co nie, aby podjąć odpowiednie działania.

Zysk: można zarządzać tylko tym, co da się zmierzyć

Posiadanie systemu finansowego, który umożliwia regularne zarządzanie, monitorowanie i mierzenie efektów działalności oraz kluczowych wskaźników efektywności (KPIs) zwiększy przejrzystość modelu biznesowego i pozwoli dokładniej określić wskaźniki wyników finansowych. Coraz większe znaczenie ma rozwój procesów i wykorzystanie technologii, które ułatwiają lepszą analizę wyników finansowych.

Współpraca z zaufanymi partnerami może pomóc w stworzeniu kultury, w której właściciele firm, menedżerowie i pracownicy w pełni rozumieją czynniki wpływające na wydajność i otrzymują niezbędne wsparcie w celu zapewnienia lepszego powiązania działań z celami biznesowymi. Taka kultura powinna również obejmować dostosowanie programów motywacyjnych do wyników finansowych w sposób zarówno sprawiedliwy, jak i przejrzysty.

Ulepszając strategię osiągania wyników finansowych, przedsiębiorstwa mogą stworzyć plan działania, który nie tylko ściślej powiązałby cele biznesowe ze wskaźnikami wyników finansowych, ale również stworzyłby tak potrzebny impuls do ich realizacji.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Państwu rozwijać biznes międzynarodowo, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza albo bezpośrednio z naszym ekspertem.

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.