Jak skutecznie skalować i rozwijać swój biznes

Zdarza się, że mimo daleko idących korzyści, jakie przynosi rozwój działalności, średniej wielkości firmy mogą dojść do punktu, w którym rozwój wniesie więcej złego, niż dobrego i wpłynie negatywnie na procesy, zarządzanie i pracowników.

Jest to punkt, w którym dotychczas przyjęty model biznesowy nie funkcjonuje już w bieżących realiach działalności, procesy nie są w stanie zaspokoić wymagań klientów a pracownicy są maksymalnie obciążeni. Właściciele muszą skalować biznes, aby zapewnić utrzymanie wymaganego tempa, jednocześnie tworząc podstawy dla przyszłości firmy.

Istnieje pięć kluczowych punktów, które właściciele i menedżerowie powinni wziąć pod uwagę, aby mieć pewność, że skutecznie zwiększają skalę swojego biznesu:     

1. Nie lekceważ etapu poprzedzającego planowanie

Wiele przedsiębiorstw z trudem znajduje czas, by zaplanować jasną strategię wzrostu. Poświęcenie czasu na stworzenie strategii pozwalającej na skalowanie biznesu, oznacza nie tylko poznanie możliwości finansowania, ale także rozwiązywanie problemów kadrowych, zarządzanie ulepszeniami systemów oraz infrastruktury, inwestowanie w technologię, ale także wybranie odpowiednich partnerów do współpracy.

Jednym z pierwszych kroków jest zapewnienie jak najlepszej kadry zarządzającej i odpowiednich ram zarządzania. Oznacza to nie tylko posiadanie dyrektora generalnego, ale również silnego zarządu, dysponującego dużym doświadczeniem i niezależnością, które to mogą stanowić wsparcie w tworzeniu strategii i w razie potrzeby kwestionować pojawiające się pomysły.

2. Oceń swoje finanse z należytą ostrożnością

Pozyskanie środków finansowych w celu skalowania działalności gospodarczej może wiązać się z kilkoma opcjami. Obejmują one pozyskanie pożyczki z zewnątrz, zabezpieczenie inwestycji przed funduszami private equity, wykup menedżerski lub w drodze pierwszej oferty publicznej (IPO). 

Możliwości finansowania zwykle będą zależeć od osobistych możliwości właścicieli, rozmiaru i ambicji firmy oraz przewidywanych przepływów pieniężnych. Na przykład wykupy kapitału prywatnego lub wykupy menedżerskie mogą dobrze funkcjonować, gdy plany ekspansji wiążą się z odejściem właścicieli z firmy lub znacznym wycofaniem. Trzeba jednak mieć realistyczne wyobrażenie o poziomie kapitału własnego, z którego chce się zrezygnować lub o obciążeniu związanym ze spłatą zadłużenia, które jest się gotowym podjąć, aby uzyskać wymagane finansowanie.

Inną ważną kwestią przy poszukiwaniu funduszy od zewnętrznego inwestora jest współpraca z takim, który całkowicie rozumie cele biznesowe i na odwrót. Relacje z inwestorami mogą stać się napięte z powodu źle dopasowanych celów, gdy przyszła strategia nie została jasno zrozumiana ani zakomunikowana.

3. Czy Twój biznes powinien być notowany na giełdzie?

Chociaż notowania na giełdzie wiążą się ze znacznymi kosztami początkowymi, zapewniają dodatkową elastyczność pod względem łatwości dostępu do dodatkowego kapitału i nie obciążają przyszłych spłat. Daje także obecnym akcjonariuszom, być może zarówno pierwotnym założycielom, jak i pracownikom, swobodę realizacji wartości firmy dzięki płynności ich akcji.

Firmy średniej wielkości mają możliwość wybrania giełdy również na wolniej rozwijającym się rynku, celem przygotowania przed wejściem na główne rynki, gdzie zasady notowania są już bardziej skomplikowane i niosą za sobą znaczące wymagania dotyczące raportowania.

Dodatkowo, większa baza akcjonariuszy i ulepszony profil działalności otwierają również drzwi do kreowania marki oraz potencjału reklamowego, szczególnie wtedy, gdy działalność jest prowadzona skutecznie. Jednak media mogą zainteresować się firmą również w sytuacji osiągania wyników poniżej oczekiwań i zarząd firmy powinien być przygotowany również na taką ewentualność. Dla wielu przedsiębiorstw bardziej otwarty dialog rynkowy nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na brak doświadczenia w komunikacji zewnętrznej.

4. Odpowiedzialność wymaga wsparcia

Omawiany aspekt finansowania pociąga za sobą naturalny i wzrastający poziom odpowiedzialności. Na przykład, wymagania dotyczące sprawozdawczości i systematyczne spotkania z zewnętrznymi inwestorami, bankami lub udziałowcami staną się jeszcze częstsze.

Co więcej, oferta publiczna często oznacza udział międzynarodowych udziałowców. Biorąc pod uwagę dodatkowe ograniczenia czasowe, ważne jest odpowiednie wsparcie, by zapewnić realizację celów operacyjnych oraz zapobiec niepowodzeniom. Może to wiązać się ze zmianami w zarządzie i strukturach zarządczych, ponieważ niezbędna jest odpowiednia wiedza fachowa i doświadczenie na tej konkretnej drodze rozwoju przedsiębiorstwa.

5. Czy strategia Twojego biznesu jest zrównoważona?

Planowanie ekspansji biznesu i skalowanie działalności operacyjnej często odbywa się na przestrzeni czasu, a działania wspierające wzrost są stopniowe. Niezależnie od tego, czy proces ten odbywa się w sposób organiczny, czy też poprzez świadome plany strategiczne, decyzja o pozyskaniu funduszy na wsparcie realizacji celu jest znacząca i wymaga przeprowadzenia szeroko zakrojonego procesu due diligence, a w niektórych przypadkach także złożenia dokumentów regulacyjnych. Współpraca z odpowiednim zespołem doradców, którzy nie tylko posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę, ale także poświęcają czas na zrozumienie biznesu i potrzeb jego właścicieli, jest również niezbędna do przeprowadzenia procesu skalowania.

Podczas gdy przygotowania do tego kolejnego etapu mogą być zarówno ekscytujące, jak i stresujące, stanowią one również kluczowy etap w cyklu życia firmy; sygnalizując, że kierownictwo spodziewa się ścieżki wzrostu i przyszłego sukcesu. Dzięki jasnym celom, a także rozważeniu wszystkich opcji finansowania i zapewnieniu odpowiedniego wsparcia, przedsiębiorstwa mogą zwiększyć swoje szanse na skuteczne sprostanie wyzwaniom związanym ze skalowaniem.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Państwu rozwijać biznes międzynarodowo, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza albo bezpośrednio z naszym ekspertem.

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.