Inteligentne podejście do planowania strategii biznesu i zarządzania wydajnością

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się ze spełnianiem różnorodnych potrzeb interesariuszy, co wymaga koncentracji i uwagi jednocześnie w różnych obszarach. W rezultacie trudno skupić się wyłącznie na codziennych zadaniach, zaś planowanie długoterminowe schodzi na dalszy plan.

Taki sposób działania może mieć negatywny wpływ na Państwa firmę i prowadzić do szeregu problemów, takich jak obojętność kadry zarządzającej, dezorientacja wśród pracowników, niepewność pozycji na rynku i brak jedności, itd.

Aby zapewnić rozwój biznesu i jego wydajność, ważne jest posiadanie planu strategicznego.

Powinni Państwo pomyśleć o celach do osiągnięcia w dłuższej perspektywie i dążyć do stworzenia silnych podstaw, które będą kierować Państwem, firmą i pracownikami. W ten sposób dużo łatwiej jest poradzić sobie z każdą zmianą, wyzwaniem, czy dostrzec pojawiające się szanse.

Włączenie poniższych sześciu obszarów do planów strategicznych Państwa firmy może pomóc w ukierunkowaniu się na przyszły sukces.

#1 Strategia inwestycyjna dla akcjonariuszy

Przy budowaniu dobrego planu strategicznego ważne jest rozumienie priorytetów działalności, jej kierunku oraz jej ogólnej wizji. Dzięki temu zyskują Państwo jasność co do przyszłych celów, którymi mogą się Państwo - jako właściciel - podzielić z akcjonariuszami, kadrą zarządzającą i pracownikami. Przejrzystość celów i ujednolicenie wizji wszystkich interesariuszy ułatwi osiągnięcie ogólnego celu i zrealizowanie zadań.

#2 Propozycja wartości dla klienta

Propozycja wartości dla klienta to efektywne działanie marketingowe, które łączy w sobie customer intelligence, wiedzę o konkurencji i wycenę produktu. Zapewnia ona ukierunkowane podejście do zrozumienia docelowego użytkownika w kontekście produktu.

Poprawne zdefiniowanie value proposition i skupienie się na rozwoju modelu zarządzania kanałami sprzedaży sprawi, że Państwa firma będzie generować kolejne możliwości i przyciągać nowych klientów.

#3 Działalność gospodarcza

Ważne jest, aby przyjrzeć się swojej działalności i rozpocząć program optymalizacji finansowej. Powinien on zawierać metody poprawy efektywności, redukcji kosztów i maksymalizacji zwrotu z kapitału i inwestycji.

Należy również pamiętać, że optymalizacja może być wdrażana nie tylko wtedy, gdy pojawiają się problemy, ale również dostosowywana do czynników rynkowych czy najnowszych osiągnięć technologicznych.

#4 Zdolność zarządzania i organizacji

Aby zrozumieć stopień otwartości kadry zarządzającej na zmianę, ich skłonność do wdrażania nowych metod pracy, obierania nowego kierunku, czy zbyt mocnego przywiązania do dotychczasowych metod zarządzania (wypróbowanych i sprawdzonych), należy brać pod uwagę ich sposób myślenia na co dzień oraz w dłuższej perspektywie.

Stworzenie otwartej i integralnej kultury organizacyjnej będzie miało zasadnicze znaczenie dla osiągania celów.

#5 Finanse i ryzyko

Kiedy stworzą już Państwo plan strategiczny, należy przejść do jego efektywnego wdrażania.

Podczas wdrażania zaleca się przyjęcie najkorzystniejszych kluczowych wskaźników efektywności (KPIs), dzięki którym będzie można sprawdzić i śledzić postępy implementacji. Istotne jest, aby określić w sposób rygorystyczny KPIs Państwa firmy w takich obszarach jak rentowność, zwrot z inwestycji, silne strony, płynność i udział w rynku, itd. Należy upewnić się, że są one również udokumentowane w okresowych raportach zarządu i kierownictwa, dzięki czemu pracownicy będą się czuli zaangażowani w rozwój i postępy firmy.

#6 Połączenie wielu aspektów w jeden biznesplan

Kiedy przejdą już Państwo wszystkie powyższe etapy, można złożyć wszystkie elementy w jeden przejrzysty, logiczny i praktyczny strategiczny biznesplan obejmujący okres od 3 do 5 lat. Ważne jest rewidowanie planu co jakiś czas, w zależności od zmieniających się czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

Odpowiednio zastosowane inteligentne strategie, uwzględniające metodyczne i usprawnione podejście do rozwiązywania problemów biznesowych zwiększą możliwość podniesienia wartości firmy.

 

Aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Państwa firmie w rozwoju międzynarodowym, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza bądź bezpośrednio z naszymi ekspertami.

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.