3 proste kroki do wdrożenia strategii zrównoważonego rozwoju

Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju biznesu jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej i ma zasadnicze znaczenie dla długoterminowego sukcesu firmy.
Pomaga ona nie tylko w opracowaniu wizji i strategii biznesowej, ale także w redukcji zbędnych kosztów poprzez wdrożenie uproszczonych i inteligentniejszych procesów.

Ze względu jednak na duże zmiany, niektóre średnie przedsiębiorstwa mogą uznać rozwój tej strategii za zniechęcający i poczuć, że nie posiadają wystarczających zasobów niezbędnych do stworzenia zrównoważonej strategii.

Można to jednak przezwyciężyć, dostosowując cele firmy do tego, co tak naprawdę oznacza zrównoważony rozwój. W ten sposób możliwe jest stworzenie strategii, która jest zarówno osiągalna, jak i możliwa do zarządzania.

1. Rozpoczęcie dialogu

Bardzo ważne jest, by prowadzić rozmowy nt. zrównoważonego rozwoju, biorąc pod uwagę wiele obszarów działalności firmy. Może to dotyczyć zarówno kierownictwa wyższego szczebla, jak i nowo zatrudnionych pracowników. 

Mówiąc o bieżących tematach, nie tylko mają Państwo szansę poznać opinię innych, ale również zrozumieć uzasadnienie biznesowe dotyczące zrównoważonego rozwoju, które można dostosować do wszystkich potrzeb. Gdy tylko zostaną poruszone te kwestie, właściciele często są już na drodze do znalezienia niezbędnych rozwiązań.

2. Identyfikacja i zaangażowanie interesariuszy

Strategia angażująca interesariuszy powinna brać pod uwagę każdą osobę, grupę czy firmę, z którą współpracuje dany biznes. Posiadanie strategii, która formalizuje sposób podejścia do proponowanych przepisów lub na przykład sposób interakcji z lokalnymi uniwersytetami, szkołami średnimi lub łańcuchami dostaw są niezbędne do zbudowania zrównoważonego modelu biznesowego.

Ważni są nie tylko zewnętrzni interesariusze, ale także wszyscy wewnętrzni, a jeśli chodzi o wpływ na strategię zrównoważonego rozwoju, to w obu grupach najważniejszymi interesariuszami są zawsze ludzie. Sprawne zarządzanie zaangażowaniem w firmie jest kluczowe, jeśli mają oni zrozumieć wizję strategii zrównoważonego rozwoju i czuć się wystarczająco silni, aby działać niezależnie i jako zespół.

3. Jasna i spójna komunikacja

Jeśli firma praktykuje inicjatywy edukacyjne dla pracowników, może zaoszczędzić na wydatkach, a także znacząco zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, co prowadzi do przekroczenia celów zrównoważonego rozwoju.

Podczas gdy wprowadzenie elementów umożliwiających wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju jest punktem wyjścia, jasna i spójna komunikacja jest niezbędnym elementem zapewniającym większe szanse na sukces.

Istotna jest spójność przekazu, niezależnie od tego, czy chodzi o częstotliwość komunikacji, czy też o metodologię stanowiącą podstawę strategii zrównoważonego rozwoju. Co najważniejsze, interesariusze muszą wiedzieć, w jaki sposób strategia firmy wnosi wartość dodaną do biznesu, a dobrze przemyślany plan komunikacji jest najlepszym sposobem na odblokowanie wartości w tym zakresie.

Ogólnie rzecz biorąc, przedsiębiorstwa rozpoczynające opracowywanie lub ulepszanie strategii biznesowej w zakresie zrównoważonego rozwoju, przyjęcie pozytywnego podejścia, które dzieli te elementy na możliwe do zarządzania i osiągalne działania, stanowią kluczowy krok do rozpoczęcia wprowadzania strategii zrównoważonego rozwoju.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy pomóc Państwa firmie w rozwoju międzynarodowym, prosimy o kontakt za pośrednictwem poniższego formularza bądź bezpośrednio z naszymi ekspertami.

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.