Czy nadążasz za zmianami technologicznymi?

Mazars publikuje globalne badania na temat znajomości, inwestycji i poziomów wdrażania pięciu technologii przyczyniających się do zmian w miejscu pracy.

Niezależnie od tego, czy mowa o innowacji dla biznesu, zaangażowaniu pracowników czy codziennej wydajności, technologia obiecuje rozwiązać wszystkie te problemy. Jednakże w obliczu ograniczonych możliwości liderzy mogą nie mieć pewności co do korzyści wynikających z zastosowania pewnych technologii, sposobu skoncentrowania inwestycji i zaangażowania ludzi w proces zmian.

Z tego powodu opublikowaliśmy raport „Are You Missing the Tech Train?” (Czy nadążasz za zmianami technologicznymi?) przedstawiający państwa i sektory, które przodują w wykorzystaniu technologii w miejscu pracy i ukazuje liderom, jak pokonywać bariery w procesie przekształcenia biznesu.

Raport prezentuje wyniki badania, które obejmuje odpowiedzi ponad 600 liderów z Chin, Francji, Niemiec, Indii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Dyrektorów zapytano m.in. o poczynione inwestycje, korzyści, których oczekują
w związku z zastosowaniem nowych technologii oraz o czynniki utrudniające bądź spowalniające wdrożenie i inwestowanie.

Wnioski z naszych badań wskazują na silną dynamikę rozwoju nowych technologii. Ogólnie rzecz biorąc poziom ich znajomości jest wysoki, liderzy dostrzegają ich pozytywny wpływ na prowadzenie biznesu i planują zwiększyć inwestycje w nowe technologie. Są jednak obszary budzące obawy, a niektóre kraje i sektory tracą na znaczeniu w porównaniu z ich odpowiednikami.

Guillaume Devaux Partner, Lider Sektora Technologii

 

W badaniu uwzględniono 5 rodzajów technologii:

Raport Technologiczny.png

Raport zawierający opinie ekspertów Mazars, skupia się na krajach o najwyższym poziomie znajomości rozwiązań technologicznych i najbardziej chętnych do inwestowania i wdrażania pięciu technologii. Wskazuje również, które państwa nie nadążają za zmianami oraz proponuje praktyczne rozwiązania liderom zorientowanym na osiągnięcie jeszcze więcej korzyści płynących z zastosowania technologii w miejscu pracy.

Porównując kraje, sektory i wielkość organizacji, badanie dowodzi, że:

  • Liderzy w Chinach są najbardziej zaznajomieni ze wszystkimi technologiami, następnie są to (kolejno) Niemcy, Indie, USA, Francja i Wielka Brytania
  • Sztuczna inteligencja to technologia, którą zna większość ludzi
  • Najbardziej prawdopodobne jest, że Chiny i Indie wdrożą przynajmniej jedną z pięciu technologii, podczas gdy najmniej prawdopodobne jest, że zrobią to Francja i Wielka Brytania
  • System ERP jest najczęściej wdrażaną technologią
  • Występują opóźnienia we wdrażaniu omawianych technologii w sektorze publicznym - 50% respondentów wskazało, że „nic się nie dzieje” w związku z omawianymi technologiami
  • Na chwilę obecną więcej niż połowa ankietowanych wydaje ponad 25% budżetu przeznaczonego na IT na włączenie omawianych technologii
  • Indie są krajem, gdzie respondenci mają największą chęć zwiększenia budżetu na technologie, jednocześnie Francja i Wielka Brytania wydały na wymienione technologie najmniej
  • Oszczędność kosztów, przekształcenie modelu biznesowego i poprawa jakości wskazywane były jako najważniejsze korzyści płynące z zastosowania którejś z pięciu technologii
  • Niezbędne zasoby inwestycyjne, odpowiedni pracownicy i umiejętności oraz dojrzałość rynku były trzema głównymi barierami dla zwiększenia inwestycji technologicznych.

Chociaż raport „Are you missing the tech train?” (Czy nadążasz za zmianami technologicznymi?”) nie uwzględnia w swoich analizach sytuacji w Polsce, jednak podczas rozmów z klientami zaobserwowaliśmy pewne tendencje w rozwoju najnowszych technologii. Rośnie ich znaczenie w rodzimym biznesie, jednakże nie do końca jesteśmy przygotowani na potencjalne możliwości.  

Polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się bardzo niskim stopniem cyfryzacji, a w dziedzinie integracji technologii cyfrowych i adaptacji technologii e-biznesu (np. rozwiązań e-commerce) nasz kraj również pozostaje w tyle za innymi krajami Unii Europejskiej. Dla kontrastu, Polska wypada bardzo dobrze na tle UE, jeśli chodzi o wykorzystanie blockchain. Mimo że nadal nie osiągnął on pełnego potencjału, jest coraz częściej wykorzystywany jako platforma optymalizująca i usprawniająca procesy biznesowe, np. w obszarze trwałego nośnika, programów lojalnościowych, obsługi organów spółek, a także dematerializacji akcji.

Pozytywne rokowania w tym zakresie widzi Jarosław Bochenek: 

Polska powoli, ale skutecznie realizuje projekty związane z wdrażaniem najnowszych technologii codziennego użytku w firmach i skoro na chwilę obecną już zauważalny jest wzrost potencjału wykorzystania technologii bloków, to myślę, że po pokonaniu barier finansowych wzrosną nakłady na inwestycje w nowe technologie, a absolwenci wykształceni w kierunku IT oraz sztucznej inteligencji, także w Polsce, będą mieli okazję wykorzystywać swoją wiedzę w praktyce. Wszystko to, może sprawić, że Polska stanie się miejscem dynamicznego rozwoju biznesu w nowym wymiarze

Jarosław Bochenek Partner, Członek Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o.

Aby dowiedzieć się więcej o raporcie i badaniu, zapraszamy do obejrzenia video ‘Are You Missing the Tech Train?’, do którego link znajduje się poniżej.

Dokumenty

Tech Train Report.pdf
Executive Summary Tech Train.pdf
Tech Train_​komunikat prasowy