Przyszłość sektora telekomunikacyjnego. Wygrać walkę o doświadczenia klienta

Mazars prezentuje globalny raport „Przyszłość sektora telekomunikacyjnego. Wygrać walkę o doświadczenia klienta. Przypadek mobilnych usług finansowych”.

Czym dokładnie zajmuje się branża telekomunikacyjna? Oczywiste odpowiedzi – przekazywaniem informacji oraz łączeniem ludzi - mogą wkrótce okazać się zbyt wąskie i nie być w stanie odzwierciedlić prawdziwych możliwości firm telekomunikacyjnych. W Mazars wierzymy, że pojęcie „modelowania doświadczeń klientów” w bardziej trafny sposób opisuje obecne priorytety i przyszłe kierunki rozwoju branży telekomunikacyjnej.

Aby to jednak osiągnąć, operatorzy telekomunikacyjni muszą wykorzystywać sieć 5G – jej prędkość przesyłania danych oraz opóźnienia na niezwykle niskim poziomie – aby kształtować bezproblemowe doświadczenie, jednocześnie rozwijając swoje możliwości w zakresie mobilnych usług finansowych i dotrzymywać kroku zaciętej konkurencji ze strony firm technologicznych, banków i innych podmiotów, które chcą posiadać i promować nową erę doświadczeń klientów.

- Branża telekomunikacyjna nieustannie się zmienia. Zwykłe łączenie ludzi nie jest już wystarczające - zamiast tego operatorzy telekomunikacyjni chcą odgrywać wiodącą rolę w modelowaniu doświadczeń klientów. Korzystając ze swoich urządzeń, aby odblokowywać współdzielone, autonomiczne samochody i robiąc zakupy typu „shop and go” bez potrzeby sięgania po portfel, klienci wkraczają w nową erę bezproblemowych rozwiązań. - Julien Huvé, Lider Sektora Usług Telekomunikacyjnych w Grupie Mazars

Aby podkreślić globalne wyzwania i możliwości stojące przed firmami telekomunikacyjnymi, które zamierzają wygrać walkę o doświadczenia klienta, Mazars stworzył Indeks Płatności Mobilnych, który poddaje ocenie 17 krajów na podstawie dziesięciu różnych zmiennych, opierających się na trzech głównych filarach: regulacjach i infrastrukturze, zachowaniach klientów oraz stopniu penetracji rynku płatności dokonywanych przez telefon.

- Indeks Płatności Mobilnych Mazars wskazuje, które rynki stwarzają największe wyzwania i możliwości dla firm z sektora telekomunikacyjnego dążących do rozwoju biznesu oraz wyjścia z ofertą poza zwykłe usługi łączności i dostęp cyfrowy. - dodaje Huvé.

schemapayments 600px.png

Mimo, że raport nie omawia szczegółowo sytuacji w Polsce, warto nadmienić, że w Indeksie Płatności Mobilnych Mazars, Polska plasuje się na 7 na 17 miejsc, pod względem “zachowań konsumentów”. Biorąc pod uwagę czynnik “użytkownicy oraz dokonujący płatności za pośrednictwem urządzeń mobilnych” znajduje się na 8. Miejscu. Oceniając natomiast “dopasowanie regulacji prawnych oraz infrastruktury”, skutkującym szybkim rozwojem płatności mobilnych Polska zajmuje 14 miejsce na 17 występujących w raporcie.

„Rynek płatności mobilnych w Polsce jest jednym z bardziej zaawansowanych w Europie. Obecnie trwają prace nad wdrożeniem technologii 5G, która może znacznie przyspieszyć rozwój tego rynku. Wykorzystanie potencjału technologii w tym zakresie może zależeć w dużej mierze od przychylności polskich ustawodawców co do skonstruowania regulacji i dostosowania infrastruktury.” – uważa Monika Kaczorek, Partner, Lider Sektora Usług Telekomunikacyjnych Mazars w Polsce.

Obejrzyj wideo poniżej i dowiedz się więcej nt. bezproblemowego doświadczenia klienta, które firmy telekomunikacyjne mogą wkrótce urzeczywistnić.

Pobierz raport na temat przyszłości branży telekomunikacyjnej, jej roli w kształtowaniu bezproblemowych doświadczeń klienta w przyszłości oraz możliwościach handlowych, jakie dają finanse mobilne – o ile firmy odpowiednio skorzystają z tej szansy.

Dokumenty

Future of telcos.pdf
Komunikat prasowy - przyszłość sektora telekomunikacyjnego