Informacje finansowe reasekuratorów: badanie porównawcze 2019-2020

W związku ze wzrastającą rolą zakładów reasekuracji, firma Mazars przeprowadziła analizę najnowszych informacji finansowych 10 największych reasekuratorów na świecie, oraz przedstawiła porównanie zapewniające lepsze zrozumienie ich profilu ryzyka i strategii.

Już drugi rok z rzędu Mazars, dzięki dwustopniowemu badaniu porównawczemu na temat komunikacji finansowej reasekuratorów, przedstawia w formie zestawienia kluczowe wskaźniki wydajności rynku.

Pierwsza część badania, opublikowana we wrześniu 2019, koncentruje się na analizie wartości niematerialnych i prawnych, odroczonych kosztów nabycia, zawiera również przegląd otoczenia podatkowego i podatków odroczonych oraz daje wgląd we wskaźniki pomiaru wyników.

Część druga natomiast koncentruje się na środowisku ryzyka wybranych spółek na podstawie rocznych raportów opublikowanych na koniec 2018 roku. Po pierwsze, odnosimy się do ujawnień dotyczących zarządzania ryzykiem i do wskaźników Dyrektywy Solvency II. Następnie przedstawiamy przegląd sponsorowanych przez firmę papierów wartościowych powiązanych z ubezpieczeniem (ILS), takich jak obligacje CAT / Mortality.

Druga część tego badania została opublikowana w kontekście kryzysu COVID-19. Najprawdopodobniej kryzys ten będzie miał duży wpływ na rynek reasekuracji, a zatem na sprawozdania finansowe za 2020 rok, wskaźniki wypłacalności oraz modelowanie ryzyka pandemii. Tym tematem z pewnością zajmiemy się w naszych następnych publikacjach.

Nasza analiza komunikacji finansowej reasekuratorów ma na celu przyjrzenie się przejrzystości ujawnień i zapewnienie odpowiedniego porównania danych.

Panel reasekuratorów

Zgodnie z zapowiedzią w badaniu porównawczym opublikowanym w zeszłym roku, skupiliśmy się na tych firmach, których podstawową działalnością jest reasekuracja. Na podstawie wyników wybraliśmy 15 najlepszych reasekuratorów na świecie (a dokładnie na podstawie składki przypisanej brutto), a następnie wykluczyliśmy jedną firmę azjatycką i jedną indyjską (Korean Re i General Insurance Corporation of India) oraz dwie spółki holdingowe (Great West Lifeco i Transatlantic Holdings), w związku z problemami z porównywalnością. W zestawieniu z ubiegłym rokiem wykluczyliśmy XL + Catlin ze względu na wchłonięcie tej spółki przez AXA oraz uwzględniliśmy w panelu China Re. Należy również wspomnieć, że niektórzy reasekuratorzy prowadzą także bezpośrednią działalność ubezpieczeniową, takie jak Munich Re (przez Grupę ERGO). Nie zostały one wykluczone z tego badania, ponieważ prezentujemy skonsolidowane dane grupowe.

Z czysto informacyjnego punktu widzenia uwzględniliśmy również AXA i Allianz, zwane dalej „wybranymi ubezpieczycielami”, ponieważ uważamy, że te informacje pozwolą lepiej zrozumieć sposób, w jaki reasekuratorzy porównują się do zwykłych spółek ubezpieczeniowych.

Dokumenty

Mazars Reinsurance benchmark study 2019-20_​PART 1.pdf
Mazars Reinsurance benchmark study 2019-20_​PART 2.pdf