Inwestowanie w Europie Środkowo-Wschodniej: raport na temat zagranicznych fuzji i przejęć w 2021/2022

Mimo obaw dotyczących Covid-19, odradzającej się inflacji i rosnących cen energii, w roku 2021 wzrosła liczba zawieranych transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej. Zróżnicowane rynki regionu oraz liczne cele inwestycyjne są coraz bardziej atrakcyjne zarówno dla inwestorów krajowych, jak i zagranicznych. Nasza publikacja zawiera przegląd aktywności w zakresie fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej w 2021 roku, a także omawia szanse i wyzwania na najbliższe miesiące.

Nasza analiza nakreśla ogólny obraz silnego wzrostu i odporności rynku, który odzwierciedla najwyższy od pięciu lat wzrost wartości transakcji M&A w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Zarówno wolumen, jak i wartość transakcji wzrosły w 2021 roku. Liczba transakcji M&A w regionie CEE wzrosła do 889 w 2021 roku, czyli o 32% w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita wartość transakcji również była wyższa i osiągnęła poziom 67,5 mld euro. Stanowi to wzrost o 41% w porównaniu z rokiem 2020 i jest to najwyższa łączna wartości transakcji od 2016 roku.

Główne wnioski:

  • Międzynarodowi inwestorzy w dalszym ciągu interesują się Europą Środkowo-Wschodnią. Inwestycje przychodzące stanowiły 62% łącznej wartości przeprowadzonych transakcji w regionie (z uwzględnieniem Rosji) w 2021 roku. Ten wzrost z 56% w 2020 roku potwierdza atrakcyjność i relatywną stabilność rynku.
  • Mniejszy udział inwestorów krajowych. Udział inwestorów krajowych w inwestycjach ogółem spadł do 38% z 44% w 2020 roku. Rosnące koszty kredytów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej spoza strefy euro będą prawdopodobnie jednym z czynników obciążających krajowych inwestorów.
  • Wzrost wykupów przez fundusze private equity (PE). Dzięki rekordowym rezerwom finansowym, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, łączna wartość transakcji wykupów przez fundusze PE wzrosła o 63%, osiągając łączną kwotę 10,4 mld euro – jest to najwyższy poziom od 2015 roku. Liczba transakcji znacząco wzrosła (o 46%) z 70 transakcji zrealizowanych w 2020 roku do 130 w 2021 roku.  
  • Region Europy Środkowo-Wschodniej przyciąga inwestorów private equity z siedzibą w USA. Fundusze private equity ze Stanów Zjednoczonych odpowiadają za dwie trzecie wartości największych dziesięciu transakcji PE w 2021 roku.
  • Znaczący wzrost transgranicznych transakcji spoza regionu. W 2021 roku wartość transakcji zawartych przez inwestorów spoza Europy Środkowo-Wschodniej wzrosła o 36%, osiągając 32,5 mld euro. Z kolei wolumen transakcji wzrósł o 34% i wyniósł 371 transakcji.
  • Cztery kraje wciąż dominują. Cztery kraje, które znalazły się w czołówce pod względem wolumenu transakcji M&A w 2021 r., to Polska (z łączną liczbą 192 transakcji), Rosja (146 transakcje), Austria (119) i Czechy (86). Pod względem łącznej wartości transakcji na pierwszym miejscu znalazła się Rosja, gdzie wartość ujawnionych transakcji wyniosła 20,4 mld euro, co stanowi wzrost o 15% w stosunku do poprzedniego roku. Austria, Polska i Czechy zajęły odpowiednio drugie, trzecie i czwarte miejsce.
  • Branża technologiczna jest na topie. Branża technologiczna odpowiadała za najwięcej transakcji przychodzących w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2021 roku. Wyniki były spektakularne - wartość wzrosła prawie czterokrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym do 10,1 mld euro, a wolumen o 86%. Do wzrostu aktywności przyczynił się przyspieszający trend cyfryzacji, a także wzrost popytu na nearshoring IT w wyniku pandemii Covid-19.
  • Polska wśród liderów w regionie. Polska zajęła pierwsze miejsce pod względem wolumenu i trzecie pod względem wartości transakcji, z ujawnionymi transakcjami w 2021 na łączną kwotę 12,2 mld euro, z wzrostem o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem. Polska jest pod wieloma względami potęgą regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Mimo że nie jest to największa gospodarka w regionie, Polska pozostaje najlepszym wyborem dla inwestorów dzięki lokalizacji w środku Europy, otwartości na rynki (uwzględniając rynki kapitałowe) i swojemu członkostwu w Unii Europejskiej.

Perspektywy na nadchodzące miesiące

Jak pokazuje badanie, region szczyci się urozmaiconą gospodarką, bazując na silnym potencjale informatycznym, rosnącej klasie konsumentów o średnich dochodach i dużych zasobach naturalnych. I choć płace wzrastają w tym regionie, pozostają one niższe niż w krajach zachodnich, dzięki czemu stanowi on atrakcyjny obszar inwestycji i ekspansji, ponieważ firmy starają się przekształcić swoje łańcuchy dostaw w następstwie zaburzeń spowodowanych pandemią. Czynniki kształtujące rynek transakcji w 2022 r. będą prawdopodobnie obejmować wysokie i zmienne ceny energii (w szczególności ceny hurtowe gazu), inflację, wyższe koszty kredytów (banki centralne poza strefą euro już podnoszą stopy procentowe), napięty rynek pracy, napięcia w stosunkach z Rosją oraz pojawienie się nowych wariantów Covid-19. W tym kontekście oczekuje się, że wzrost PKB osłabnie po odbiciu obserwowanym w 2021 r., a wzrost w regionie Europy Wschodniej w 2022 r. wyniesie 3,8% w porównaniu z 4,9% w 2021 r., jak podaje MFW.

Wojna na Ukrainie wywołała poważny kryzys humanitarny w regionie, zwłaszcza w krajach sąsiednich, które otworzyły swoje drzwi dla uchodźców. Chociaż konflikt spowolni tempo wzrostu zarówno w regionie, jak i na świecie, mało prawdopodobne jest, aby miał on bezpośredni wpływ na fuzje i przejęcia w większości krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Zmienność na rynkach energii, akcji i instrumentów dłużnych, podobnie jak inflacja spowodowana dalszymi zakłóceniami w łańcuchu dostaw, będzie jednak stanowić wyzwanie dla podmiotów zawierających umowy w regionie i poza nim.

Pobierz raport

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.