Investing in CEE: inbound M&A report 2023/2024

Region Europy Środkowo-Wschodniej pozostaje odporny na pojawiające się globalnie wyzwania, oferując atrakcyjne możliwości inwestycyjne oraz duży potencjał do zawierania transakcji krajowych i transgranicznych w 2024 roku.

Miniony rok był trudny dla inwestorów na całym świecie, podwyższone stopy procentowe, utrzymująca się inflacja i trwające wstrząsy geopolityczne sprawiły, że środowisko transakcyjne w 2023 r. stało się znacznie trudniejsze. Nic dziwnego, że aktywność w zakresie fuzji i przejęć była znacznie niższa w większości regionów świata.

Pomimo tego, nasz raport ujawnia obraz wysokiej aktywności transakcyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas gdy ogólny wolumen i łączna ujawniona wartość transakcji spadły rok do roku, spadki zarejestrowane w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2023 r. były mniej dotkliwe niż te obserwowane w
wielu innych częściach świata.

Pobierz raport     

Główne ustalenia

  • W ujęciu globalnym wolumen transakcji spadł o 16% rok do roku w 2023 r., a ujawniona wartość również spadła o 16%, przy czym wszystkie regiony odnotowały znaczące spadki.
  • Ogółem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej przeprowadzono 1 097 transakcji o łącznej wartości 37,3 mld euro.
  • Wolumen i ujawniona wartość spadły o 15% w porównaniu z rokiem 2022.
  • Powszechnie oczekiwana aktywność w zakresie fuzji i przejęć w trudnej sytuacji nie zmaterializowała się na dużą skalę w 2023 roku.
  • Branża telekomunikacji odegrała centralną rolę w 2023 r. i odpowiadała za dwie z 10 największych transakcji w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Działalność private equity utrzymała się na dobrym poziomie w 2023 r., pomimo bardzo niekorzystnych warunków. Całkowita ujawniona wartość wykupów wzrosła do 5,4 mld euro, co stanowi wzrost o 33% rok do roku, pomimo spadku wolumenu wykupów o 11% w tym samym okresie.
  • Polska, Austria, Rumunia i Czechy wyróżniają się jako najbardziej aktywne rynki fuzji i przejęć pod względem wolumenu transakcji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2023 roku.
  • Po raz kolejny sektor technologiczny odnotował największą liczbę transakcji przychodzących do regionu Europy Środkowo-Wschodniej, z łączną liczbą 114 transakcji, i był czołowym sektorem pod względem ujawnionej wartości transakcji transgranicznych w 2023 r., rosnąc gwałtownie o 36% rok do roku do 4,5 mld euro.

Perspektywy na nadchodzące miesiące

Patrząc w przyszłość, warunki geopolityczne wnoszą element nieprzewidywalności do roku 2024. Pomimo tego, perspektywy makroekonomiczne są dużo lepsze niż 12 miesięcy temu. Inflacja spada znacząco w niektórych regionach, a w szczególności w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Jednocześnie obniżki stóp procentowych są prawdopodobne.