Tworzenie Wspólnych Wartości: Mazars publikuje Raport Roczny 2017-2018

W naszym Roczniku 2018, który jest częścią Raportu Rocznego Grupy 2017-2018, robimy krok wstecz i z tej perspektywy oceniamy nasz międzynarodowy rozwój i postęp. Zagłębiamy się też w to kim jesteśmy oraz w naszą historię i wartości, wykorzystując tą okazję do ponownego potwierdzenia naszego zobowiązania do bycia #MazarsForGood – czyli bycia światowym obywatelem oddanym staraniom pozytywnego wpływania na świat i na społeczeństwa, których jesteśmy częścią. Staramy się wpływać na gospodarkę w jak najlepszy sposób, zarówno poprzez oferowanie naszym klientom wysokiej jakości usług, aby pomóc im rozwijać się w sposób zrównoważony, pozwalając naszym utalentowanym współpracownikom osiągać jak najwyższy potencjał rozwoju, jak i wnosić wkład do debaty publicznej w postaci pozytywnych informacji na przyszłość.

Nasz Raport Roczny 2017-2018 składa się z dwóch osobnych dokumentów: naszego Rocznika 2018 i Sprawozdań Finansowych 2017-2018. Sprawozdania ukazują się w postaci skonsolidowanej od 2005 roku, są wspólnie audytowane i zgodne z IFRS, ponieważ nakładamy na siebie tą samą dyscyplinę, która jest oczekiwana od naszych klientów.

  bloc 2-600X320

W roku 2017/2018, nasz globalny przychód wzrósł o 8.7% i przekracza obecnie 1.6 mld euro, włączając wszystkie linie serwisowe i kontynenty mające wkład w nasz postęp. Jest to dla nas znakiem, że nasz model, nasze wartości i strategia rozwoju są silne, godne zaufania i aktualne. Uważamy to także za potwierdzenie doskonałości technicznej naszej załogi i naszych wysokiej jakości usług, które oferujemy klientom - zarówno dużym organizacjom jak i małym i średnim przedsiębiorstwom na całym świecie.

W ostatnich dwóch latach, przeszliśmy płynną fazę zmiany kierownictwa grupy. Rozmiar i ewolucja Mazars wymagały gładkiego przejęcia władzy i możemy z dumą stwierdzić, że proces ten okazał się nie tylko przyjemny, ale również efektywny. W grudniu 2018 roku, ogłosiliśmy objęcie stanowiska Globalnego Prezesa Zarządu Grupy przez Hervé Héliasa. Hervé Hélias objął stanowisko Dyrektora Generalnego w 2016 roku i zastąpił Philippa Castagnaca, który pomyślnie pełnił tą rolę przez ostatnie 7 lat i był Dyrektorem Generalnym Grupy w latach 2011-2016.  

photo nurturing growth.jpg

Pielęgnowanie rozwoju

Nasza cała historia składa się z niekończącego się rozwoju, ale nie jest on dla nas celem samym w sobie. Naszym priorytetem jest pomoc w rozwoju naszych klientów oraz wkład w zdrowszą, lepiej funkcjonującą społeczność biznesową. Pielęgnując rozwój nasz oraz tych, którym służymy, dążymy do tworzenia zrównoważonych wspólnych wartości dla każdego.

                      

                                                 

photo staying ahead.jpg

Bycie na czele

Organizacje, które patrzą w przyszłość są tymi, które osiągną sukces. We wszystkich aspektach naszej działalności uważamy, że innowacja i umiejętność zmieniania się będą głównymi czynnikami różnicującymi. Zarówno w zakresie technologii, zarządzania talentami jak i przywództwa, chcemy być o krok dalej, aby lepiej służyć naszym interesariuszom.

                                                        

                                                                                     

photo violette.jpg

Do pobrania poniżej:

  • Nasze Sprawozdania Finansowe 2017-2018, wspólnie audytowane i zgodne z IFRS.
  • Nasza broszura „Mazars at a Glance”, która podsumowuje najważniejsze fakty i liczby na dzień 1 stycznia 2019 roku.
  • Nasz Rocznik 2018 „Tworzenie Wspólnych Wartości”.  

                              

                                                             

Dokumenty

Yearbook 2018 English.pdf
Yearbook 2018 français.pdf
Mazars at a glance 2019.pdf
Mazars en bref 2019.pdf
Financial Statements 2017/2018.pdf
Documents financiers 2017/2018.pdf