Ku osiągnięciu równowagi: Mazars publikuje Raport Roczny 2018-2019

Patrząc na perspektywy, jakie niesie dla Mazars rok 2020, dostrzegamy świetlaną przyszłość i wiele ekscytujących możliwości, jednocześnie zdając sobie sprawę z sprawę z wyzwań, z jakimi zmagają się nasi interesariusze. Dlatego znalezienie i utrzymanie właściwej równowagi biznesowej ma znaczenie większe niż kiedykolwiek wcześniej. Publikacja Rocznika 2019 jest okazją, by potwierdzić nasze zaangażowanie w rozwój naszych Klientów poprzez pomoc w funkcjonowaniu w złożonym środowisku biznesowych i rozwijanie ich działalności w zrównoważony sposób.

Osiągnięcie równowagi oznacza dla nas poszerzenie globalnego zasięgu Mazars przy jednoczesnym zachowaniu lokalnego znaczenia, oferując zarówno cały pakiet usług klientom różnej wielkości, z każdego sektora i szerokości geograficznej, jak również pozostanie wiernym naszym wartościom i kulturze organizacyjnej. Oznacza to zapewnienie odpowiedniego środowiska dla wspierania innowacji oraz umożliwienie naszym pracownikom rozwoju, pozostawania na bieżąco i towarzyszenia transformacji naszych klientów, przy jednoczesnym zapewnieniu, że kształtujemy naszą branżę z korzyścią dla nas dziś i jutro.

AR mockup 2020

Nasz Raport Roczny składa się z dwóch odrębnych publikacji: Rocznika 2019 oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2018-2019, w którym to ukazujemy skonsolidowane sprawozdania finansowe od 2005 r., wspólnie audytowane i zgodne z MSSF, ponieważ od siebie wymagamy takiej samej dyscypliny, jakiej oczekuje się od naszych klientów.

 

Przedstawiamy nasz pierwszy Raport nt. zrównoważonego rozwoju

W tym roku mamy przyjemność dodatkowo zaprezentować pierwszy globalny raport Mazars nt. zrównoważonego rozwoju. Poprzez tę publikację chcemy iść o krok dalej i zobowiązać się do działania jako dobry obywatel świata. 

Wyjątkowy rok dla Mazars

Ubiegły rok był dla Mazars wyjątkowy. Obecnie działamy już w 91 krajach i terytoriach, w których 24 400 utalentowanych ekspertów – wspieranych przez dodatkowe 16 000 profesjonalistów w ramach Mazars North America Alliance – świadczy usługi dostosowane do potrzeb swoich klientów.

W ostatnich latach nasze globalne przychody stale rosły, w roku obrotowym 2018-2019 osiągając wysokość 1,8 mld euro, co stanowiło wzrost o 10,4% w porównaniu z wynikami za poprzedni rok finansowy. 

W tym roku świętowaliśmy ogromny krok dla Mazars i ogólnie dla całej branży: Mazars North America Alliance – umowa pomiędzy Mazars a pięcioma wiodącymi firmami audytorsko-doradczymi w Ameryce Północnej - zapewnia rynkowi wybór i uzupełnia nasz zintegrowany model partnerstwa. Dzięki znacznemu wzmocnieniu naszych możliwości w całej Ameryce Północnej, sojusz pozwala nam lepiej obsługiwać międzynarodowych klientów w regionie.

Rocznik 2019 został podzielony na 4 główne rozdziały:

1_The right scale 350 per 200.jpg

Odpowiednia skala

Poprzez połączenie skali naszego międzynarodowego, wielokulturowego partnerstwa z głęboko zakorzenionymi lokalnymi zespołami, nasi klienci oraz interesariusze dostają to, co najlepsze z obu światów:  zrównoważone podejście realizowane w osobisty sposób.

     

   

just what you neeed 350 per 200.jpg

To, czego potrzebujesz

Działamy jako jeden zespół, przyjmując wspólne, zintegrowane podejście, które pozwala nam dostarczać spójne i spersonalizowane usługi naszym Klientom – zarówno mniejszym firmom jak i dużym przedsiębiorstwom - we wszystkich sektorach i w każdym regionie geograficznym.

 

    

Cultivating experts and entrepreneurs

Dbałość o rozwój ekspertów i przedsiębiorców

Inwestujemy w rozwój naszych pracowników oraz Klientów a także transformację firmy. Cieszymy się z indywidualności oraz zróżnicowania naszych międzynarodowych zespołów, wykształcając w naszych ekspertach przedsiębiorcze i pionierskie myślenie.

 

    

Balancing today and tomorrow 350 per 200

Równowaga dziś i jutro

Odpowiedzialna firma musi tworzyć wspólną wartość. Jesteśmy zaangażowani w kształtowanie pozytywnych zmian na rynku i przyczyniamy się do tworzenia ekonomicznych fundamentów sprawiedliwego, dobrze prosperującego świata.

 

    

Do pobrania poniżej:

  • Nasz Rocznik 2019 "Striking the Balance"
  • Nasze Sprawozdanie Finansowe za rok 2018-2019, wspólnie audytowane i zgodne z MSSF
  • Nasz raport nt. zrównoważonego rozwoju 2019 "Mazars For Good"
  • Nasza Broszura 2020 “Mazars at a Glance" zawierająca kluczowe fakty i liczby obowiązujące od 1 stycznia 2020 r. 

 

Dokumenty

Yearbook 2019 English
Yearbook 2019 Français
Financial Statements 2018-2019
Documents financiers 2018-2019
Mazars at a glance 2020
Mazars en bref 2020
Sustainability Report 2019