Rok inny niż wszystkie: Mazars publikuje raport roczny 2019/2020

Dla ludzi, firm i społeczeństwa rok 2020 był inny niż wszystkie. Wraz z wybuchem globalnego kryzysu związanego z Covid-19 wielu stanęło przed ekstremalnymi wyzwaniami. Ludzie i rodziny na całym świecie zbyt wcześnie straciły swoich bliskich i doświadczyły wcześniej niewyobrażalnych ograniczeń dotyczących ich życia i środków utrzymania, gdy rządy, firmy i inne instytucje walczyły o powstrzymanie wirusa. Wyjątkowym wyzwaniem dla biznesu było uszanowanie konieczności ochrony życia przy jednoczesnym wypełnianiu obowiązku zaspokajania potrzeb społeczeństwa w sposób zrównoważony finansowo.

 

Odporność widoczna w wynikach za rok 2019/2020

AR0 750p500

W obliczu globalnej pandemii, koncentrując się na bezpieczeństwie naszych pracowników i kontynuując świadczenie usług najwyższej jakości dla naszych klientów, Mazars wykazał się wyjątkową odpornością, osiągając globalny przychód z wynagrodzenia za usługi w wysokości 1,9 mld EUR w roku finansowym 2019/2020 (1 września 2019 – 31 sierpnia 2020). Wskazuje to 7,8 % wzrost (wyłączając wpływ forex w wysokości -0.3%) w porównaniu do poprzedniego roku obrotowego. Niezwykłe wysiłki naszych specjalistów, by kontynuować świadczenie usług dla naszych klientów oraz realizować zlecenia, pozwoliły nam osiągnąć o wiele więcej niż tylko przetrwać rok 2020.

Więcej w naszym sprawozdaniu finansowym za rok 2019/2020.

 

Nasza odpowiedź na kryzys wywołany Covid-19

AR1 750p500

Gdy tylko pandemia Covid-19 zaczęła wywierać wpływ na pracę w naszych biurach i na całym świecie ogłoszono rygorystyczne środki dotyczące ochrony zdrowia, postawiliśmy sobie za priorytet utrzymanie bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników oraz zapewnienie im elastycznych warunków pracy, aby mogli odpowiednio zadbać o siebie i swoje rodziny. Od samego początku wspieramy też naszych klientów, udzielając im rad i zapewniając odpowiednie narzędzia, które pomagają im przetrwać kryzys. 

Więcej o reakcji Mazars na kryzys można przeczytać w naszym Roczniku.

 

Globalny rebranding potwierdzeniem naszych celów i obietnic 

AR5 750p500

W październiku 2020 roku Mazars zainaugurował swoją nową markę, która podkreśla cel i długoletnie wartości firmy takie jak uczciwość, odpowiedzialność i rozliczalność. Lepiej odzwierciedla ona to, jaką firmą Mazars jest obecnie, wyjątkowe doświadczenie, które staramy się zapewniać naszym pracownikom i naszym klientom. Niezależnie od tego, czy pomagamy naszym klientom sprostać wyzwaniom, dbamy o rozwój naszych pracowników, aby byli najlepszymi ekspertami oraz liderami, czy też pracujemy dla dobra naszych społeczności, działamy według zasad, dążąc do tego, aby zawsze postępować właściwie.  

Więcej o zobowiązaniu do dotrzymywania obietnic w naszym Roczniku.

 

Zaangażowanie w kształtowanie bardziej zrównoważonej branży audytu

Transparency 750p500

Mazars podkreśla ogromne zaangażowanie w budowanie sprawiedliwego i dostatniego świata, jak również bardziej zrównoważonej branży. Dzięki mocnej pozycji na rynku badania jednostek zainteresowania publicznego, Mazars bierze odpowiedzialność za zapewnienie audytorom, którzy działają w interesie publicznym, możliwości realizacji zleceń stosownie do oczekiwań. Zgodnie z celem odzwierciedlonym przez naszą markę, pragniemy prowadzić debatę na temat audytu, promować znaczące zmiany w zawodzie i wzywać do publicznej dyskusji angażującej wszystkich interesariuszy.

Przeczytaj więcej w naszym Zintegrowanym sprawozdaniu z przejrzystości.

 

Pobierz nasze publikacje:

  • Rocznik 2020: Rok inny niż wszystkie
  • Sprawozdanie finansowe za rok 2019/2020
  • Sprawozdanie z przejrzystości za rok 2019/2020

Dokumenty

Yearbook 2020 - English
Mazars at a glance
Financial statements 2019/2020 - English
Integrated transparency report 2019/2020