Rozwijając się z wizją celu: raport roczny 2020/2021

W czasie, gdy świat zaczyna wychodzić z pandemii, wezwanie do zapewnienia bardziej zrównoważonej przyszłości nigdy nie było bardziej zasadne. Firmy stoją w obliczu rosnącej presji, aby rozwijać się w sposób bardziej odpowiedzialny i zrównoważony, a Mazars jest bardziej niż kiedykolwiek zaangażowany w odpowiedź na to wezwanie.

Rok 2021 był doskonałym rokiem dla Mazars, jeśli chodzi o wyniki biznesowe i finansowe. Pokazał naszą siłę, równowagę i trwałość naszego zintegrowanego modelu biznesowego oraz długoterminowej strategii inwestowania w pakiet podstawowych, wysokiej jakości usług audytorskich, podatkowych i doradczych, które pomagają naszym klientom i naszej firmie rozwijać się w sposób pewny i odpowiedzialny.

Rozwijając się z wizją celu: nasza historia

growing with purpose

Poza aspektem finansowym, odpowiedzialność i zrównoważony rozwój stały się ważnymi fundamentami wyników biznesowych i są niezbędne do budowania zaufania do rynków, korporacji i instytucji publicznych. Mazars zawsze kierował się zasadami leżącymi u podstaw naszej działalności: działać w sposób odpowiedzialny, w interesie publicznym i dla dobra przyszłych pokoleń. Traktujemy to zobowiązanie poważnie, postępujemy zgodnie z nim na każdym kroku i inwestujemy w to, co ważne dla naszych pracowników, klientów i społeczeństwa.

Dowiedz się więcej o naszej strategii, o roli, jaką odgrywamy w tworzeniu ekonomicznych podstaw nowego modelu wzrostu gospodarczego i zaufania do naszego zawodu oraz o tym, jak Mazars rozwija się ze świadomością celu. 

Doskonałe wyniki biznesowe i finansowe w roku 2020/21

business and financial performance

W roku obrotowym 2020/2021 (1 września 2020 r. - 31 sierpnia 2021 r.) Mazars odnotował przychody z tytułu honorariów w wysokości 2,1 mld euro, co oznacza wzrost o 12,3% (z wyłączeniem wpływu transakcji walutowych odpowiadającemu -1,6%) w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym. Poza wynikami finansowymi liczby te odzwierciedlają silną pozycję Mazars i zrównoważoną strategię odpowiedzialnego rozwoju, przy czym środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny (ang. environmental, social and corporate governance, ESG) są istotną częścią wizji i zaangażowania Mazars w długoterminowy wzrost.

Więcej informacji dostępnych jest w komunikacie prasowym i sprawozdaniu finansowym za rok 2020/21 tutaj.

Mazars dla dobra wspólnego

Mazars-for-good_growing-with-purpose

Rok 2021 był ważnym rokiem dla Mazars pod względem postępów w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju. Nasz raport w zakresie zrównoważonego rozwoju, publikowany trzeci rok z rzędu, potwierdza nasze zaangażowanie w budowanie fundamentów sprawiedliwego i dostatniego świata. Skupiliśmy się na wzmocnieniu naszej strategii i dopracowaniu planów działania, opierając się na cennych danych, które pomogły nam zrozumieć, w jakim miejscu się znajdujemy, określić, gdzie chcemy być i jakie zmiany chcemy wprowadzić. Wiele się nauczyliśmy i będziemy wykorzystywać tę wiedzę, aby dalej dawać swój pozytywny wkład w systemowe zmiany dotyczące sposobu funkcjonowania naszego społeczeństwa, w podejmowaniu kroków w kierunku zerowego bilansu netto oraz bycia prawdziwym czynnikiem zmian dla przyszłych pokoleń.

Więcej o naszym zaangażowaniu w zrównoważony rozwój można przeczytać w raporcie dostępnym tutaj.  

Sprawozdanie z przejrzystości działania Grupy za rok 2020/2021

2020/2021 transparency report

Sprawozdanie z przejrzystości działania Grupy Mazars za rok obrotowy 2020/2021 ma na celu pokazanie naszego ciągłego zaangażowania na rzecz przejrzystości, odpowiedzialności i uczciwości. Wspólnie przenieśliśmy Mazars na wyższy poziom, stając się globalną grupą o prawdziwie niezależnym i zintegrowanym modelu. Zamykamy rozdział naszej historii związanej z planem strategicznym Next20 i ruszamy naprzód z programem One24. Naszym celem jest wyraźne osadzenie Mazars w świadomości społecznej jako jednej z wiodących międzynarodowych firm audytorskich, podatkowych i doradczych, z długoterminową perspektywą i nie rezygnując z naszych wartości, naszego zaangażowania w interesy ogółu i naszego modelu.

Aby dowiedzieć się więcej o naszych zobowiązaniach i strategii, przeczytaj nasze sprawozdanie z przejrzystości działania Grupy Mazars 2020/2021 tutaj.

Dokumenty

Annual report 2021
Sustainability report 2021
Transparency report 2020 2021.pdf
Financial Statements 2020 2021