Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt sp. z o.o. 2020/2021

Mamy przyjemność przedstawić Sprawozdanie z przejrzystości działania Mazars Audyt Sp. z o.o.

Niniejszy dokument dotyczy roku obrotowego zakończonego dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dokumenty

Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt sp. z o.o. 2020/2021 wersja zaktualizowana
Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt sp. z o.o. 2020/2021