Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt sp. z o.o. 2021/2022

Mamy przyjemność przedstawić Sprawozdanie z przejrzystości działania Mazars Audyt Sp. z o.o.

Niniejszy dokument dotyczy roku obrotowego zakończonego dnia 31 sierpnia 2022 r.

Dokumenty

Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt sp. z. o.o. 2021-2022
Aktualizacja 1 - Sprawozdanie z przejrzystości Mazars Audyt sp. z o.o. 2021-2022