Usługi dla pracowników delegowanych do pracy za granicą

Wiele międzynarodowych firm regularnie ma do czynienia z zatrudnieniem poza granicami kraju. Pracownicy są delegowani do pracy z jednego kraju do drugiego. Zdolnych specjalistów poszukuje się na całym świecie.

Zatrudnienie poza granicami kraju to złożone zagadnienie, w przypadku którego opodatkowanie i ubezpieczenie społeczne są zaledwie wierzchołkiem góry lodowej. Sprawy dodatkowo komplikuje fakt, że zwykle mamy do czynienia z prawodawstwem dwóch krajów – zarówno jeśli chodzi o podatki jak i ubezpieczenie społeczne.

Expatriates cover

Dokument

Expatriates