Warszawskie Spotkania Firm powracają

Warszawskie Spotkania Firm to cykl śniadań biznesowych - nieformalnych spotkań szefów polskich i międzynarodowych firm i ich poszczególnych departamentów, podczas których poruszane są ważne tematy z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem.

Od 20 lat organizatorami spotkań są Mazars w Polsce i firma Cryptone, a ich prowadzącymi prezesi obydwu firm: Michel Kiviatkowski i Daniel Teboul

Ostatnie, jubileuszowe śniadanie biznesowe przedsiębiorstw, które odbyło sięsię po raz pierwszy od blisko dwóch lat, było okazją do dyskusji o tym, jak zmienił się świat biznesu i jak będzie wyglądał za kolejne 20 lat.

Zapytaliśmy o to naszych gości specjalnych, którymi byli:

Śniadanie odbyło się  26 listopada, 2021 roku w siedzibie Business Centre Club, przy Placu Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.

Kontakt