Informacje prawne

Znajdujesz się na stronie Mazars w Polsce. Aby uzyskać więcej informacji o grupie Mazars, odwiedź stronę www.mazars.com.

Wydawca strony internetowej

Niniejsza strona została opublikowana przez grupę Mazars w Polsce,  w skład której wchodzą następujące spółki:

 

Mazars Audyt Sp. z o.o.
Ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200
fax +48 22 25 55 299

e-mail: main@mazars.pl

 

KRS: 0000086577
Regon: 011110970
NIP: 526-021-54-09,
Kapitał zakładowy: 1 268 000,00 PLN
Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 186

Zarząd:
Olivier DEGAND,  Jarosław BOCHENEK,  Małgorzata PEK

 

Mazars Polska Sp. z o.o.
Ul. Piękna 18
00-549 Warszawa
tel. +48 22 25 55 200
fax +48 22 25 55 299

e-mail: main@mazars.pl

 

KRS: 0000083094
Regon: 010381827
NIP: 526-00-19-051
Kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN

Zarząd:
Monika NOWECKA, Małgorzata PEK

 

Mazars Expertise Sp. z o.o.
Ul. Piękna 18
00-549 Warszawa, Poland
tel. +48 22 25 55 200
fax +48 22 25 55 299

e-mail: main@mazars.pl

KRS: 0000429432
Regon: 146251766
NIP: 701-035-12-65
Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN 
 
Zarząd:
Monika NOWECKA, Kinga BARAN

 

 

Dyrektorem wydawniczym tej strony internetowej jest Partner Zarządzający Mazars w Polsce - Olivier DEGAND.

 

Dostawca usług hostingowych

Ta strona internetowa jest prowadzona przez NTT Europe Ltd, firmę z kapitałem zakładowym GBP 153,832,300, zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii pod numerem 2307625, z siedzibą pod adresem 1 King William Street, London EC4N 7AR. 

Tel: +44 20 7977 1000 
Email: https://eu.query.ntt.com/en/contact-us/contact-form.html