Procedura rozpatrywania skarg podmiotów zewnętrznych

Dokładamy wszelkich starań, aby należycie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Jeśli jednak nie są Państwo zadowoleni, mogą Państwo przekazać nam swoje uwagi za pomocą poniższego formularza. Skontaktujemy się z Państwem, aby wypracować wspólne rozwiązanie.

Przechowywanie dokumentacji

Centralny rejestr wszystkich skarg prowadzony będzie przez Specjalistę ds. zgodności Grupy Mazars, który może przekazywać zgłaszane sprawy krajowemu dyrektorowi wykonawczemu oraz niezależnym dyrektorom niewykonawczym.

Dane osobowe przekazywane w skargach będą przechowywane wyłącznie przez okres konieczny do rozwiązania zgłaszanej kwestii.

Mazars stosuje wszelkie należyte środki bezpieczeństwa służące ochronie danych zgromadzonych w ramach „Procedury rozpatrywania skarg podmiotów zewnętrznych” zgodnie z Polityką prywatności oraz z wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Prawo do dostępu i modyfikacji danych

Każda osoba ma prawo do dostępu, odwołania i sprostowania własnych danych oraz, w przypadku niepoprawnych, niekompletnych lub nieaktualnych danych, do zwrócenia się o ich modyfikację lub usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W celu realizacji tego prawa należy skorzystać z poniższego Formularza kontaktowego dla podmiotów zewnętrznych.

Formularz zgłaszania skarg dla podmiotów zewnętrznych