Wydzielenie (carve-out) i dezinwestycja

Maksymalizacja wartości dzięki programowi dezinwestycji

W niektórych sytuacjach sprzedaż całości lub części przedsiębiorstwa jest najlepszą drogą dla spółki. Nie tylko może zapewnić, że każdy składnik aktywów charakteryzuje się strategiczną przydatnością, ale także dostarczyć wartości dla udziałowców.

Jednakże takie projekty są złożone i wymagają wsparcia ze strony ekspertów. Nasz globalny zespół specjalistów pomaga Państwu zrealizować projekt wydzielenia lub dezinwestycji i osiągnąć długoterminowe cele Państwa firmy.  

Nasz zespół ekspertów pomoże w realizacji planów sprzedaży lub przejęcia jednostki organizacyjnej, która jest częścią większej organizacji, zarówno w przypadku, gdy dana jednostka jest odrębnym podmiotem prawnym lub wymaga „wydzielenia” z większego podmiotu.

Przeprowadzamy analizę informacji finansowych i dostosowujemy je do zakresu transakcji wydzielenia. Nasz zespół pomoże Państwu:

  • zidentyfikować aktywa i zobowiązania, które będą włączone w zakres transakcji;
  • ustalić metodologię wydzielenia, w tym alokację kosztów centralnych, stosowane zasady rachunkowości i korekty normalizacyjne wymagane do funkcjonowania jednostki organizacyjnej jako samodzielnego podmiotu;
  • sporządzić informacje finansowe pro forma i dokumentację uzupełniającą we współpracy z Państwa zespołem finansowym i operacyjnym;
  • ocenić rentowność jednostkową poprzez analizę wpływu wydzielenia na przyszłą organizację, ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji struktury kosztów i generowania przychodów;
  • określić i wyszukać potencjalnych nabywców samodzielnego podmiotu;
  • uzgodnić klauzule finansowe dokumentacji prawnej we współpracy z Państwa doradcami prawnymi, poprzez przygotowanie projektów klauzul finansowych umowy wspólników/akcjonariuszy, przejściowych umów o świadczenie usług, klauzul gwarancji odpowiedzialności i innej dokumentacji dotyczącej wydzielenia.

Nasi specjaliści pomogą Państwu stawić czoła często złożonym, wymagającym i trudnym wyzwaniom, które Państwo napotkają w trakcie procesu wydzielenia lub dezinwestycji, dążąc przy tym do zwiększania wartości.

Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie wydzielenia i dezinwestycji zapewnimy Państwu wsparcie krok po kroku i pomożemy wdrożyć realistyczny plan gwarantujący płynną realizację transakcji.

Nasi pracownicy

Mazars posiada wyspecjalizowane zespoły w 38 krajach na całym świecie, dzięki czemu możemy wesprzeć Państwa wszędzie tam, gdzie Państwo tego potrzebują.