Formularz skarg

Nasze wartości stanowią podstawę, która w naszym przekonaniu będzie trwałym fundamentem sukcesu całej organizacji. Dążymy do tego, aby nasza praca odzwierciedlała te wartości i gwarantowała najwyższy poziom usług dla klientów oraz optymalne środowisko pracy dla całego zespołu.

Mazars dokłada wszelkich starań, aby w sposób odpowiedzialny, otwarty i profesjonalny rozwiązywać:

  • zastrzeżenia zgłaszane wewnątrz organizacji przez partnerów lub członków zespołów dotyczące ewentualnych nieprawidłowych praktyk stosowanych w biurach Mazars,
  • skargi składane przez osoby spoza biur Mazars (tj. klientów lub inne podmioty zainteresowane) na usługi świadczone przez Mazars.

Kogo obejmują procedury składania zastrzeżeń i skarg firmy Mazars?

Zgłoszenia składane przez partnerów oraz personel biur Mazars, w tym osoby zatrudnione na stałe lub na czas określony, rozpatrywane są zgodnie z Procedurą ujawniania nieprawidłowości przez pracowników zamieszczoną poniżej.

Zgłoszenia składane przez osoby spoza biur Mazars rozpatrywane są zgodnie z Procedurą rozpatrywania skarg podmiotów zewnętrznych zamieszczoną poniżej.

Zgłoszenia składane przez osoby spoza organizacji niedotyczące członków Mazars nie będą rozpatrywane.