Webinar: Europa Środkowo-Wschodnia w obliczu COVID-19 - perspektywy makroekonomiczne

Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wykazały się stosunkowo wysoką odpornością na ryzyko zdrowia publicznego związane z pandemią koronawirusa. Niemniej jednak wpływ makroekonomiczny na region podkreśla zróżnicowany stopień współzależności handlowej i inwestycyjnej regionu z resztą Unii Europejskiej.

Podczas webinaru, Vladimír Vaňo, główny ekonomista Mazars Słowacja, odpowiedział na pytania związane z rozprzestrzenianiem się infekcji COVI-19 i trwającego kryzysu.

Zwrócił uwagę na m.in. następujące kwestie:

  • Dynamika rozprzestrzeniania się koronawirusa i porównanie per capita w krajach UE.
  • Względna gotowość gospodarek CEE do radzenia sobie z kryzysem zdrowia publicznego.
  • Przegląd środków polityki pieniężnej mających na celu stabilizację rynków finansowych.
  • Podobieństwa i różnice w przyjętych środkach fiskalnych w celu złagodzenia skutków gospodarczych blokad.
  • Podatność gospodarek krajów regionu na zagrożenia ze względu na ogólnounijne i globalne spowolnienie gospodarcze.
  • Przegląd wpływu środków zapobiegawczych na różne sektory działalności gospodarczej.
  • Perspektywy dla natychmiastowych oczekiwanych szkód gospodarczych i możliwych scenariuszy naprawy.

Webinar w jęz. angielskim.

Wydarzenie odbyło się w środę, 13 maja 2020.