Reshape: Gospodarczy program naprawczy w czasach kryzysu

Kiedy prowadzi się działalność gospodarczą, jest rzeczą oczywistą, że zakłócenia prędzej czy później staną nam na drodze. Przewiduje się, że pandemia Covid-19 będzie zagrożeniem przez okres następnych 12 do nawet 18 miesięcy. Program Reshape został zaprojektowany po to, aby pomóc Państwa firmie przejść przez ten kryzys i zabezpieczyć jej przyszłość.

Przetrwać kryzys dzięki programowi zaprojektowanemu w celu przeprowadzenia przez ten trudny okres

Wiele firm zmierzyło się z uczuciem niepewności w związku z kryzysem spowodowanym przez Covid-19. Wydatki konsumenckie gwałtownie spadły, przemysł zwolnił, powodując efekt domina w całej gospodarce. W związku z globalnym zasięgiem kryzysu i wciąż niejasną wizją recesji, właściciele firm i kadry zarządzające stoją przed perspektywą wielu zmian nadchodzących w kolejnych miesiącach i latach.

Zaprojektowaliśmy program Reshape, aby pomóc Państwu przejść przez ten trudny okres. Ocenimy bieżącą sytuację firmy oraz wpływ kryzysu na działalność operacyjną i połączymy to z zaplanowaniem scenariuszy wraz z prognozami finansowymi. To wszystko po to, aby pomóc Państwu w podjęciu świadomych decyzji w obszarach, na których należy się skupić.

Oparty na scenariuszach plan naprawy w sytuacji kryzysowej umożliwi szybkie dostosowywanie działań operacyjnych i bazy kosztowej w trakcie trwania pandemii. Na organizowanych przez nas warsztatach dla właścicieli i zespołów zarządzających przyjrzymy się dokładnie, jak działa Państwa firma i przedstawimy odpowiedzi na wszelkie pojawiające się wyzwania.

Plan odbudowy po kryzysie

Opracowany przez nas sprawny plan działania składa się z trzech prostych kroków. Celem jest osiągnięcie stabilizacji i odpowiednie przekształcenie działalności oraz optymalizacja pod kątem długoterminowej wartości na ciągle zmieniającym się rynku.

  • Krok 1: Ocena dotychczasowych i obecnych wyników
  • Krok 2: Analiza przyszłych potencjalnych scenariuszy poprzez określenie kluczowych priorytetów oraz ogólnego planu działania
  • Krok 3: Przekształcenie i optymalizacja biznesu poprzez uproszczony plan działania, nowe budżety i system raportowania

Koncentracja na czynnikach wpływających na wydajność

Skupiamy się na tworzeniu dostosowanego do Państwa potrzeb planu, który jest ściśle związany z podstawowymi czynnikami wpływającymi na wydajność firmy:

  1. Sprzedaż i rynki
  2. Działalność gospodarcza
  3. Wyniki biznesowe i kondycja finansowa
  4. Innowacje biznesowe i cyfryzacja
  5. Przywództwo i zarządzanie w biznesie

W rezultacie powstaje szczegółowy biznesplan obejmujący jasny obraz horyzontu czasowego od dwóch do trzech lat. Zawiera on prognozy zysków i strat, bilansów i przepływów pieniężnych, a także umożliwia firmom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących ich dalszej drogi przez kryzys.

Jeśli Państwa firma została dotknięta kryzysem Covid-19 lub istnieje obawa, że przedłużająca się recesja spowoduje nieodwracalne szkody, prosimy o kontakt w celu omówienia ewentualnej współpracy z przedstawicielem naszego zespołu.

DOKONAJ OCENY TERAZ

Skontaktuj się z nami

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.