Jak Mazars może pomóc Państwa firmie w obliczu epidemii COVID-19

Mazars w Polsce powołał grupę zadaniową doradztwa biznesowego, która może pomóc Państwa firmie w kontekście epidemii Covid-19 i jego konsekwencji dla otoczenia biznesowego. Niezależnie od tego, czy reprezentują Państwo polską czy międzynarodową firmę działającą w Polsce, nasi doradcy proponują rozwiązania dostosowane do potrzeb w następujących obszarach, przyczyniając się do wytworzenia odporności, ochrony i ciągłości działalności.

Nasz pakiet antykryzysowy

Wsparcie dla pracodawców dotyczące kwestii związanych z wynagrodzeniem pracowników

 • Dopłaty lub kredyty dla pracodawców na wypłaty wynagrodzeń pracowników
 • Czasowe zwolnienia i krótszy wymiar pracy  wspierane przez państwo
 • Inne środki

Uwaga: niektóre usługi mogą być świadczone przez jednego z naszych zewnętrznych partnerów prawnych.

Wsparcie przy uzyskiwaniu funduszy - pomocy finansowej dla firmy

 • Dotacje państwowe dla przedsiębiorstwa
 • Atrakcyjne kredyty z udziałem państwowych instytucji finansowych
 • Państwowe systemy gwarancyjne wspierające MŚP
 • Inne środki

Doradztwo podatkowe

 • Codzienne wsparcie w zakresie doradztwa podatkowego
 • Monitorowanie lokalnego środowiska podatkowego i jego konsekwencji dla twojej firmy w kontekście epidemii koronawirusa
 • Audyty podatkowe
 • Matryca stawek VAT
 • CIT-8
 • Elektroniczny obieg faktur

Doradztwo dotyczące obsługi długów

 • Ocena instrumentów dłużnych i doradztwo w zakresie potencjalnych opcji restrukturyzacji po ustaniu epidemii Covid-19

Doradztwo przy zarządzaniu przepływami pieniężnymi

 • Wspieranie krótkoterminowego planowania strategicznego biznesowego klientów
 • Zrozumienie potrzeb gotówkowych w czasie epidemii Covid-19

Niezależne przeglądy biznesowe

 • Sporządzenie niezależnej oceny firmy i jej przepływów pieniężnych, która może być przekazana osobom trzecim, takim jak inwestorzy czy instytucjom finansowym

Doradztwo dotyczące modelowania finansowego

 • Przygotowywanie zintegrowanych krótkoterminowych prognoz finansowych związanych z Covid-19 dla wsparcia natychmiastowych decyzji inwestycyjnych / finansowych
 • Wzbogacenie bieżących prognoz biznesowych poprzez włączenie analizy wrażliwości

Doradztwo dotyczące restrukturyzacji przedsiębiorstw

 • Wsparcie w opracowywaniu zrównoważonych planów naprawczych po ustaniu epidemii Covid-19

Doradztwo z zakresu M&A / wyjść spółek w trybie przyśpieszonym

 • Wsparcie dla akcjonariuszy w celu stosunkowo szybkiego uzyskania przychodu ze sprzedaży firmy, oddziału lub określonych aktywów, bez uszczerbku dla codziennej działalności w czasie epidemii Covid-19

Usługi doradcze przy wycenie przedsiębiorstw

 • Zapewnienie niezależnych wycen twojego przedsiębiorstwa w kontekście epidemii Covid-19

Doradztwo księgowe oraz kadrowo-płacowe

 • Konsultacje i doradztwo w zakresie sporządzania SF w czasie pandemii
 • Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji kadrowej (umowy o pracę, porozumienia, regulaminy pracy i wynagradzania)
 • Standardowe usługi księgowe
 • Usługi płacowo – kadrowe świadczone zdalnie
 • Pomoc w wypełnieniu wniosku o odroczenie terminu płatności składek ZUS

Nasi eksperci