The Best Annual Report 2019

Instytut Rachunkowości i Podatków już po raz piętnasty zorganizował konkurs na najlepszy raport roczny spółki publicznej "The Best Annual Report". Mazars miał zaszczyt ponownie być partnerem wydarzenia.
BAR 2019

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych wg MSSF/MSR, zgodnych z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami międzynarodowymi i krajowymi, dobrymi praktykami i oczekiwaniami rynku. Celem konkursu jest promowanie raportów rocznych o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w kapitule konkursu zasiadła Monika Kaczorek, Partner i Wiceprezes Zarządu Mazars Audyt Sp. z o.o.

Gala finałowa odbyła się 15 października 2020 r. w Sali Notowań budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej informacji o tegorocznej edycji konkursu znajdą Państwo na stronie Instytutu Rachunkowości i Podatków.