Termin publikacji strategii podatkowej za rok 2021 dla większości podatników upływa z końcem 2022 r.

Uprzejmie przypominamy, że publikacja informacji o realizacji strategii podatkowej stanowi wymóg ustawowy dla największych podmiotów gospodarczych (tj. podatkowych grup kapitałowych oraz podatników, u których przychody przekroczyły w roku podatkowym kwotę 50 mln EUR).
Informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna zostać opublikowana za rok 2021 do 31 grudnia 2022 (lub do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego – dla podatników posiadających odmienny rok podatkowy od roku kalendarzowego) - na stronie podatnika lub w przypadku braku własnej strony internetowej na stronie podmiotu powiązanego.

 

Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej

 • W dniu 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy przewidujące obowiązek sporządzania i publikacji informacji o strategii podatkowej realizowanej w poprzednim roku podatkowym. Obowiązek ten został nałożony na największe podmioty gospodarcze.
 • W przypadku wątpliwości, czy składać informacje o strategii podatkowej można skorzystać z listy „Indywidualnych danych podatników CIT” publikowanych na stronie Ministerstwa Finansów pod linkiem https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit. Co do zasady, jeśli przedsiębiorstwo znajduje się w powyższym zestawieniu, oznacza to obowiązek publikacji informacji o strategii podatkowej.
 • Strategię podatkową należy opublikować do końca 12 miesiąca następującego po zakończonym roku podatkowym.
 • W przypadku spełnienia kryteriów podmiotowych, informację o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r. należy opublikować na stronie internetowej. Dodatkowo należy również zawiadomić naczelnika właściwego urzędu skarbowego o adresie strony internetowej, na której zamieszczono te informacje.

 

Kto ma obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej?

 • Obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej mają:
 1. Podatkowe grupy kapitałowe - bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
 2. Inni podatnicy, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln EUR.

 

Co powinna uwzględniać opublikowana informacja o realizowanej strategii podatkowej?

 • Zgodnie z regulacjami, informacja o realizowanej strategii podatkowej powinna objąć w szczególności:

-      Informację o stosowanych przez podatnika procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie;

-      Informację o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z Krajową Administracją Skarbową;

-      Informacje o realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski, wraz z informacją o liczbie przekazanych informacji o schematach podatkowych do Szefa KAS – wraz ze wskazaniem ich podziału na poszczególne podatki.

-      Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów – ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

-      Informacje dotyczące podejmowanych lub planowanych działaniach restrukturyzacyjnych;

-      Informacje o złożonych do organów podatkowych wnioskach o wydanie:

a)     ogólnej interpretacji podatkowej,

b)     indywidualnych interpretacji podatkowych,

c)     wiążących informacji stawkowych,

d)     wiążących informacji akcyzowych.

-      Informacje dotyczące rozliczeń podatkowych podatnika w tzw. rajach podatkowych.

 

Jak możemy pomóc?

 • Eksperci Mazars pozostają do Państwa dyspozycji w zakresie bieżącego wsparcia w dopełnieniu obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r.
 • Oferujemy także pomoc zarówno w przygotowaniu od podstaw informacji o realizacji strategii podatkowej jak również świadczymy usługi w zakresie jej aktualizacji oraz weryfikacji.
 • Pozostajemy również do Państwa dyspozycji w przypadku potrzeby kompleksowego wsparcia w opracowaniu wewnętrznego dokumentu strategii podatkowej, do wdrożenia i wykorzystania w przyszłych okresach.

 

W przypadku pytań dotyczących dopełniania obowiązku publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej zapraszamy do kontaktu z Działem Doradztwa Podatkowego Mazars.