Kinga Baran Partner, Dział Doradztwa Podatkowego

Kinga Baran

Kinga Baran jest prawnikiem, licencjonowanym doradcą podatkowym, cenioną ekspertką w dziedzinie podatku od towarów i usług.  Wieloletnie doświadczenie zdobyła pracując w jednej z największych kancelarii podatkowych, w tym na stanowisku Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich.

Uczestniczyła w sporządzaniu i weryfikowaniu ekspertyz, opinii dotyczących prawa podatkowego, również dla Sejmu RP. Przygotowywała i nadzorowała sporządzanie pism procesowych dla klientów będących w sporze z organami podatkowymi. Brała udział w audytach podatkowych największych spółek komercyjnych działających na polskim rynku, zyskując doświadczenie i praktyczną wiedzę.

Jej rozległe doświadczenie w zakresie lokalnych i międzynarodowych podatków obejmuje m.in.: 

- Fuzje i przejęcia  (due diligence podatkowe, strukturyzacja transakcji, przeglądy umów)

- Praktykę w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych , szczególnie  w odniesieniu do struktur krajowych i transgranicznych (przejęcia i finansowanie), integracja potransakcyjna (przekształcenie, połączenie, podział spółki), reorganizacja, likwidacja.

- Postępowania podatkowe (reprezentowanie podatników przed sądami i organami podatkowymi),

- Ceny Transferowe (koordynacja i doradztwo w zakresie CT pomiędzy podmiotami powiązanymi, nadzór nad weryfikacją dokumentacji I umów pomiędzy stronami, wsparcie podczas kontroli podatkowych).

Kinga Baran od wielu lat prowadzi wykłady dotyczące podatku od towarów i usług, w tym specjalistyczne szkolenia dla poszczególnych branż i rodzajów działalności. Jest autorem i współautorem licznych książek i publikacji w zakresie prawa podatkowego; publikowała m.in. na łamach  Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej, Finansów Komunalnych. 

Jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Chcesz wiedzieć więcej?

Strony związane z: Kinga Baran

Usługi

Branże

Aktualności