Wyniki finansowe europejskich banków w kontekście Covid-19: analiza porównawcza 2021

Jak pandemia wpływa na wyniki finansowe europejskich banków?
Kryzys związany z pandemią Covid-19 nadal zagraża stabilności finansowej na świecie. Choć jego całkowity wpływ na sektor bankowy nie został jeszcze określony, roczne wyniki za 2020 rok umożliwiają nam zobrazowanie oddziaływania pandemii Covid-19 na oczekiwane straty kredytowe (ECL) w ujawnieniach finansowych banków.

Pobierz raport

Przeprowadziliśmy analizę raportów rocznych 26 banków w 11 krajach, aby lepiej zrozumieć wpływ Covid-19 na ich wyniki finansowe. Jest to już druga edycja badania, które stanowi kontynuację naszej pierwszej edycji raportu wydanego we wrześniu 2020 roku. Badanie jest oparte na przebadanych informacjach zamieszczonych w raportach rocznych banków, opublikowanych do 1 kwietnia 2021 roku.

Omówienie oczekiwanych strat kredytowych

28% average ECL.gif

Badanie skupia się głównie na wpływie Covid-19 na kwestie związane z oczekiwanymi stratami kredytowymi w europejskim sektorze bankowym. Obejmuje następujące tematy:

  • W jakim stopniu pandemia Covid-19 wpłynęła na wynik z działalności operacyjnej i wynik na odpisach z tytułu oczekiwanych strat kredytowych w 2020 roku.
  • Konsekwencje dla wskaźników pokrycia ECL i omówienie ekspozycji kredytowej brutto oraz odpisu na oczekiwane straty kredytowe według koszyków.
  • Informacje ujawnione przez europejskie banki w zakresie korekt post-modelowych i założeń makroekonomicznych.

Więcej informacji w raporcie poniżej.

Dokument

Covid-19 disclosed financial performance of European banks.pdf