Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza 2020

Mimo ogromnych zakłóceń gospodarczych i społecznych spowodowanych pandemią Covid-19, banki na całym świecie nadal poważnie podchodzą do kwestii zrównoważonego rozwoju i są świadome związanych z nim zagrożeń i możliwości, zarówno dla rynku, jak i szerszego grona interesariuszy. Drugi rok z rzędu Mazars publikuje raport dotyczący odpowiedzialnych praktyk bankowych, który ma na celu ocenę sposobu włączania przez banki zrównoważonego rozwoju do swoich strategii i kluczowych obszarów działania.

Pobierz raport

Świat finansów nie może już dłużej postrzegać swojej przyszłości w oderwaniu od środowiska naturalnego i zmian klimatycznych. Tylko w 2020 r. zagrożenia naturalne spowodowały szkody o wartości 210 mld USD, a Bank Anglii szacuje, że zmiany klimatu mogą zagrozić aktywom o wartości nawet 20 bilionów USD.

Resonsible banking pratices - 74%

Z myślą o wspieraniu banków i ich interesariuszy w tej transformacji, tegoroczne badanie czerpie z poprzednich raportów Mazars opublikowanych w 2020 roku: „Odpowiedzialne praktyki bankowe: analiza porównawcza” oraz „Jak banki reagują na ryzyko finansowe związane ze zmianami klimatu”. W tym roku, biorąc pod uwagę informacje zwrotne oraz zainteresowanie naszych interesariuszy, badanie objęło 37 banków z Afryki, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Pacyfiku oraz Europy. Korzystając z ogólnie dostępnych sprawozdań tych banków za rok 2019/20, określamy rozwijające się najlepsze praktyki i trendy w zarządzaniu ryzykiem zmian klimatycznych oraz szerszymi kwestiami społecznymi i ładu korporacyjnego.

Stan rzeczy

Sklasyfikowaliśmy 37 banków w czterech kategoriach – wybitni gracze, liderzy, zwolennicy i naśladowcy. Zachęcający jest fakt, że jeden bank został oceniony jako wybitny, uzyskując pozytywny wynik w ponad 95% kryteriów określonych w naszym badaniu. Godne uwagi jest również to, że w porównaniu z zeszłorocznymi ustaleniami, więcej banków zaliczonych zostało do kategorii liderów i zwolenników, a mniej (zaledwie siedem) uznanych zostało za naśladowców.

State of play.jpg

Wyzwania jednak wciąż pozostają, a nasza analiza porównawcza potwierdza, że silne praktyki zrównoważonego rozwoju często idą w parze ze spójnymi wytycznymi branżowymi i wymaganiami stawianymi przez lokalne organy regulacyjne i rządy.

Dokument

Responsible-banking-practices-benchmark-study-2020.pdf