Barometr opinii Mazars 2020 wśród członków zarządów i kierownictwa

W środku szalejącej na świecie pandemii większość szefów firm nadal oczekuje wzrostu w 2021 roku. Co jeszcze widzą na horyzoncie?

Na początku 2020 roku Mazars postanowił przeprowadzić nowe badanie opinii „Barometr C-suite”. Chcieliśmy poznać poglądy menedżerów najwyższego szczebla na całym świecie na temat ich działań oraz perspektyw na nadchodzący rok, zrozumieć, jak zarządzają krótko- i długoterminowymi projektami oraz jakie ustawiają priorytety. 

Celem naszej ankiety było stworzenie pewnego punktu odniesienia, względem którego moglibyśmy śledzić ewolucję tych poglądów w kolejnych badaniach w przyszłości.

Przypadkowo jednak udało się zarejestrować obraz czegoś innego: jak międzynarodowi menedżerowie spółek zareagowali na najpoważniejszą pandemię w ciągu ostatniego wieku.

„Barometr C-suite Mazars 2020” jest kompleksowym raportem na temat opinii członków zarządów i kierownictwa oraz ich prognoz na 2021 rok, sporządzonym na podstawie wypowiedzi ponad 500 menadżerów najwyższego szczebla na całym świecie.

Zaskakujący optymizm

Ogólnie rzecz biorąc, badanie wykazuje zaskakujący poziom optymizmu wśród członków zarządów i kierownictwa. Pomimo ciężkich warunków, większość (58%) spodziewało się zakończyć rok 2020 z przychodami wyższymi niż w 2019 roku. Przy przewidywaniach na rok 2021 menedżerowie byli nawet bardziej optymistyczni: ponad 70% spodziewało się wyższych przychodów niż w 2020 roku.

Nie można jednak pominąć minusów: wpływ kryzysu Covid-19 jest oczywisty dla 35%, którzy stwierdzili, że ich przychody będą niższe niż w 2019 roku. Odnotowaliśmy również bardziej negatywne nastawienie wśród 40 dodatkowych respondentów w badaniu nastrojów za 4 kwartał, w którym więcej menedżerów niż wcześniej obawiało się, że ich przychody spadną w 2021 roku.

Przeczytaj nasz nowy raport, aby dowiedzieć się więcej:

  • Które sektory i regiony są najbardziej optymistyczne co do przyszłości? A które najmniej?
  • Jakie trendy będą miały największy wpływ na firmy w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat? I jak dużą pewność mają zarządzający, że ich firmy będą umiały zareagować?
  • Jakim rodzajom transformacji będą prawdopodobnie ulegać organizacje w najbliższej przyszłości?
  • Na jakich działaniach firmy koncentrują swój czas, pieniądze i zasoby? Czy te działania mają krótko- czy długoterminowy wpływ?
  • Jak poglądy różnią się zależnie od regionu, sektora i wielkości firmy?

Więcej w pełnej wersji raportu poniżej.

Dokumenty

Mazars_​2020_​C-Suite_​Barometer
Q&A with Mark Kennedy.pdf