C-suite 2020: przyszłość branży motoryzacyjnej

Elektryfikacja, emisje i wydajność to hasła przewodnie sektora motoryzacyjnego, który dostosowuje się do zmieniających się wymagań klientów i ścisłych przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Wstęp

Elektryfikacja, emisje i wydajność to hasła przewodnie sektora motoryzacyjnego, który dostosowuje się do zmieniających się wymagań klientów i ścisłych przepisów dotyczących zrównoważonego rozwoju. Jako, że jest to jeden z sektorów objętych barometrem C-suite Mazars 2020, Christian Back, Partner współodpowiedzialny za branżę motoryzacyjną w Mazars, analizując wyniki badania, twierdzi że firmy motoryzacyjne muszą być optymistycznie nastawione do nadchodzącego roku i znaleźć sposób na to, aby zrównoważony rozwój znalazł się w centrum wszystkiego, co robią.

Pytanie 1

Według barometru Mazars 2020 C-suite sektor motoryzacyjny przewiduje, że transformacja technologiczna będzie kluczowa dla biznesu w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat. Jakie są kluczowe przemiany technologiczne na horyzoncie firm z tego sektora?

Elektryfikacja, zrównoważony rozwój i cyfryzacja w zakresie łączności oraz autonomicznej jazdy, to główne wyzwania sektora motoryzacyjnego. Liderzy w sektorze muszą teraz ustalić, co jest dla nich najważniejsze. Na przykład producenci oryginalnego wyposażenia (OEM) koncentrują się na elektryfikacji jako wysokim priorytecie, co będzie miało na nich wpływ o wiele wcześniej niż np. jazda autonomiczna. Wymarzony scenariusz autonomicznego samochodu, który zawiezie nas do celu i po drodze da nam szansę na relaks, sen i pracę, jest nadal realistyczny, ale nie będzie to zjawisko powszechne w ciągu najbliższych pięciu do dziesięciu lat .

Drugim ważnym trendem jest cyfryzacja. Nowe funkcje, takie jak sztuczna inteligencja i przetwarzanie języka naturalnego wbudowane w samochody, oznaczają, że producenci OEM mogą wyczuć nastrój kierowcy, co ułatwia interakcję z klientem i poprawia jego doświadczenia. Predykcyjne utrzymanie ruchu staje się coraz bardziej zaawansowane, umożliwiając „kontrole stanu zdrowia” samochodu przed jego uszkodzeniem. Warunki drogowe mogą być również analizowane przez samochody, które wykorzystują swoje czujniki do wykrywania problemów z infrastrukturą. Co więcej, dla producentów OEM bardzo ważne są usprawnienia łączności i doświadczenia w samochodzie. Dla przykładu, łączność umożliwia wszelkie usługi ruchu drogowego na żywo, jak np. pomoc w parkowaniu w czasie rzeczywistym, strumieniowe przesyłanie muzyki, integrację ze smartfonem, sterowanie głosowe i wiele innych funkcji.

Pytanie 2

Zrównoważony rozwój i redukcja emisji dwutlenku węgla to najwyższy priorytet dla sektora publicznego i prywatnego na całym świecie. Jak to przełoży się na zmiany w sektorze motoryzacyjnym?

Klienci i rządy na całym świecie wzywają sektor do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Niektóre kraje już ustanowiły normy, które prowadzą do poważnych kar dla producentów OEM, jeśli nie sprowadzają emisji poniżej pewnego progu, co prowadzi do zwiększonego nacisku na produkcję samochodów elektrycznych – szczególnie w UE.

Wielka Brytania zabroni sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2030 r., a pojazdów hybrydowych od 2035 r.;  Francja natomiast zabroni sprzedaży wszystkich nowych pojazdów napędzanych  silnikami diesla i benzyną od 2040 roku. Wiele innych krajów ma podobne plany. Producenci OEM zobowiązują się również do konkretnych planów zaprzestania produkcji pojazdów spalinowych.

Producenci OEM muszą w związku z tym wytyczyć kierunki na przyszłość dla całego sektora m.in. poprzez tworzenie dla siebie nowych rynków, zmniejszenie produkcji oleju napędowego i benzyny oraz nadrobienie tej straty poprzez większe skupienie się na pojazdach z napędem elektrycznym.

Ten rozwój ma wpływ nie tylko na producentów OEM, ale także na dostawców. Aby zrozumieć, jak wpłynie to na sektor, warto podzielić dostawców na trzy kategorie.

Pierwszą grupą są ci dostawcy, którzy nie są dedykowani wyłącznie dla sektora motoryzacyjnego, a zatem są w stanie zrekompensować mniejsze ilości silników spalinowych innymi produktami dla innych sektorów.

Druga kategoria to dostawcy w pełni oddani sektorowi motoryzacyjnemu, nie tylko produkujący części do pojazdów benzynowych i diesla, ale także do pojazdów elektrycznych oraz części do komponentów samochodowych innych niż silnik. Ta druga kategoria jest dobrze przygotowana, aby zrekompensować mniejsze objętości silnika spalinowego innymi rozwiązaniami technologicznymi, aby „nadążyć” za oczekiwanymi niskimi emisjami. .

Trzecia kategoria obejmuje dostawców zależnych od producentów OEM z branży motoryzacyjnej i całkowicie koncentrujących się na produkcji części do silników spalinowych. Jest to obszar niepokojący, ponieważ za kilkadziesiąt lat można sobie wyobrazić, że na niektórych rynkach będą dostępne wyłącznie samochody elektryczne – a to oznacza poważne straty dla tej kategorii w nadchodzącej dekadzie.

Ta niepokojąca perspektywa rzutuje na przyszły rozwój, a nawet przetrwanie całej branży. W jaki sposób ci dostawcy mogą zachęcić ludzi do pracy dla nich, jeśli ich obecna sprzedaż produktów może spaść do zera w ciągu najbliższych 10 lat?

Pytanie 3

Co zrobić, aby pomóc dostawcom motoryzacyjnym wyspecjalizowanych wyłącznie w produkcji silników spalinowych i niezdolnym do „przebranżowienia”?

Widzieliśmy, jak niektóre firmy finansujące rozważają, w jaki sposób mogłyby inwestować i współpracować z „zagrożonymi” firmami motoryzacyjnymi. Rządy mogłyby również udostępnić rekompensatę w celu wsparcia zatrudnienia w sektorze i utrzymania ciągłości łańcucha dostaw. Sytuacja jest podobna do redukcji sektora wydobywczego w Europie Zachodniej pod koniec XX wieku, kiedy to rządy pomogły w zmniejszaniu popytu i minimalizowaniu skutków zamknięć kopalni.

Pytanie 4

Respondenci z sektora motoryzacyjnego postrzegają działania związane ze zrównoważonym rozwojem jako mające największy wpływ na ich działalność. Jak ważna jest ciągłość dla sektora w perspektywie długoterminowej?

Działanie w duchu zrównoważonego rozwoju dotyczy wszystkich aspektów działalności firm motoryzacyjnych. Produkcja samochodów, ich zasilanie i technologia connected cars  – wszystko to powinno być realizowane zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Nawet fabryki wkrótce będą musiały być neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla: Volkswagen, BMW i Ford zobowiązały się, że do 2050 r. będą naturalne pod względem emisji dwutlenku węgla, General Motors zrobi to do 2040 r., a wkrótce dołączą kolejne. Nie będzie to jednak proste ze względu na złożoność sektorowych łańcuchów dostaw.

Organy regulacyjne wywierają poważną presję na całą branżę, ale jednocześnie sektor prosi rządy o dalsze zaangażowanie w mobilność elektryczną, twierdząc, że infrastruktura nie jest spójna i rządy muszą zrobić więcej, aby zapewnić sukces transformacji technologicznej.

Pytanie 5

Ponad dwie trzecie (68%) respondentów z sektora motoryzacyjnego spodziewa się wzrostu w 2021 r. Czym napędzany jest wzrost w sektorze motoryzacyjnym? Czy są jakieś wyzwania, które mogą zahamować jego rozwój?

Prognozy są raczej optymistyczne: pandemia spowodowała, że ​​rok 2020 był trudny dla sektora motoryzacyjnego, który odnotował około 15-20% stratę w wielkości produkcji i sprzedaży. Rok 2021 powinien być znacznie lepszy dla sektora: rynek pojazdów elektrycznych będzie nadal rósł, transport prywatny jest coraz częściej postrzegany jako rozsądne rozwiązanie ze względu na pandemię Covid-19, a mniej pieniędzy wydawanych na wypoczynek i podróże międzynarodowe może oznaczać wzrost sprzedaży samochodów.

Jednak mobilność jako usługa, która dobrze radziła sobie przed Covidem, o czym mówiliśmy w artykułach z serii „Reinventing the wheel”, utknęła w martwym punkcie. Na rynku mamy również niedobór półprzewodników, co w niektórych krajach wstrzymało całą produkcję motoryzacyjną.

Pytanie 6

Według barometru strategia marki, efektywność operacyjna i redukcja kosztów zostały wymienione jako kluczowe obszary zainteresowania sektora motoryzacyjnego. Czy to odzwierciedla rzeczywiste podejście całego sektora do 2021 roku?

Dla OEM strategia marki jest jedną z najważniejszych kwestii dotyczących ich modelu biznesowego. Na rynku zawsze pojawia się nowy gracz, z ambicjami aby przejąć udziały w rynku. Spójrzmy na Teslę! Nie ma nawet dwudziestu lat, a jest to najcenniejszy producent OEM według kapitalizacji rynkowej i tylko jeden przykład tego, jak kluczowa jest strategia marki. Branża poprawia swoją efektywność z roku na rok, a wręcz miesiąc po miesiącu. Wysoka konkurencja i ścisłe regulacje oznaczają, że firmy motoryzacyjne zawsze szukają sposobów na zwiększenie wydajności i osiągnięcie zysku poprzez poprawę efektywności i redukcję kosztów.

2021 rok do tej pory potwierdził, że sektor jest ukierunkowany na zwiększoną cyfryzację i zrównoważony rozwój. Podczas gdy przyszłość krótko- i długoterminowa będzie bardziej złożona. Firmy motoryzacyjne, które nadążają za regulacjami i rozumieją, jak reagować na zmieniające się wymagania klientów, powoli szykują się na końcowy sukces.

Barometr Mazars 2020 C-suite przebadał ponad 500 liderów biznesu na całym świecie, w tym przedstawicieli szesnastu sektorów w ponad 20 krajach. Tutaj możesz zobaczyć globalne wyniki i analizę.