Jak stworzyć trwałą wartość w firmach średniej wielkości

Pomimo silnych czynników przedsiębiorczych, które mogą stanowić siłę napędową wielu biznesów, niektóre z nich nadal stoją przed wyzwaniami, jeśli chodzi o osiąganie trwałej wartości.

Istnieje sześć pytań, na które właściciele firm powinni sobie odpowiedzieć, jeśli pragną stworzyć trwałą wartość biznesu.

1. Czy działam jak strateg czy może jak entuzjasta?

W obliczu powolnego wzrostu właściciele mogą skupić się na rozpoznaniu zewnętrznych czynników, takich jak środowisko ekonomiczne czy nastroje na rynku, jednakże to struktury wewnętrzne mają największy wpływ na poprawę wyników.

Na przykład przedsiębiorstwo z silną funkcją finansową, efektywnymi procesami zarządzania ryzykiem i zarządem o dostosowanej strategii biznesowej częściej osiąga dobre wyniki.

Dlatego też dla właścicieli firm ważne jest, aby skupić się na długoterminowym planowaniu strategicznym w celu zwiększenia wydajności, a nie na "gaszeniu pożarów" w ostatniej chwili, gdy pojawi się zagrożenie.

2. Czy znam kluczowe czynniki tworzenia wartości w przedsiębiorstwie?

Większość firm ma jeden główny cel: wzrost wartości kapitału. W dłuższej perspektywie może chodzić jednak o stworzenie biznesu, który będzie w stanie wycofać się z rynku lub przekazać działalność następnemu pokoleniu.

Niezależnie od celów przedsiębiorstwa, aby je osiągnąć, należy wziąć pod uwagę szereg czynników, takich jak nastroje rynkowe, wskaźniki finansowe, spójność obrotów, zadłużenie, jakość aktywów i siłę bilansu.

Należy także pomyśleć o nadmiernym uzależnieniu firmy od kluczowych klientów, profilu ryzyka działalności przedsiębiorstwa, a także zbyt dużym poleganiu na kadrze zarządzającej. Ponadto jakość informacji i procesów to kolejne czynniki, o których trzeba pamiętać.

Zakres, w jakim można z powodzeniem zidentyfikować i zarządzać czynnikami tworzenia wartości, będzie decydował o wartości rynkowej firmy.

3. Co wpływa na zdolność zarządzania czynnikami efektywności przedsiębiorstwa?

Przedstawienie jasnej wizji pomaga wzmocnić plany biznesowe i zachęca wszystkich do cięższej pracy nad osiągnięciem celów, a w konsekwencji do zwiększania wydajności działań przedsiębiorstwa. Dlatego też skupienie się na sformalizowaniu struktur, aby dostosować cele akcjonariuszy do celów zespołu zarządzającego, pozwoli na profesjonalizację postaw, które są niezbędne do zarządzania tymi czynnikami. Pomoże to również stworzyć grunt stabilnego trzy - do pięcioletniego strategicznego planu biznesowego, który jasno zakomunikuje wszystkim w organizacji to, czego się od nich oczekuje.

4. Czy moja firma cierpi na zmienność propozycji wartości dla klienta?

Ponieważ zakłócenia cyfrowe wprowadzają na rynek nowych graczy, ważne jest, aby wiedzieć, z kim się konkuruje oraz jakie są główne elementy porównawcze i różnice.

Właściciel firmy stale musi identyfikować i weryfikować wartość, jaką proponuje swoim klientom i w łańcuchu dostaw, zarówno podczas ekspansji na nowe rynki, wprowadzania nowych produktów i usług, jak i podczas zarządzania nowymi kanałami sprzedaży. Jest to ważne, jeśli strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa ma iść zgodnie z planem.

5. Czy dobrze sformułowałem kulturę przedsiębiorstwa?

Zrekrutowanie i zatrzymanie talentów może być trudne dla firm konkurujących z dużymi pakietami korzyści korporacyjnych i stanowić domenę szybko rozwijających się start-upów. Stworzenie kultury otwartości i integracji również w ramach zarządzania talentami jest niezbędne, by przyciągnąć, rozwijać i zatrzymać pracowników. Jest to równie ważne w przypadku dążeń do przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych, którzy jako prekursorzy inwestycji stawiają na silną kulturę firmy i utalentowany zespół zarządzający.

6. Na jakie czynniki mam wpływ?

Rozwiązanie problemów wewnętrznych może mieć znacznie większy wpływ na wartość dla akcjonariuszy w dłuższej perspektywie niż na przykład wkładanie wszelkich starań w zwiększanie marży o 1%.

Jednak to, na jakich wewnętrznych elementach należy się skupić i jak różne funkcje przedsiębiorstwa powinny zostać objęte zmianą, nie zawsze jest oczywiste i jasne. Nasi eksperci, we współpracy z właścicielami i zespołami wykonawczymi, mogą pomóc w określeniu wyzwań i ustaleniu priorytetów.

W miarę jak przedsiębiorstwa będą koncentrować się na kolejnych etapach swojej drogi, wprowadzenie ram, które pozwolą określić i udoskonalić kluczowe czynniki sukcesu, będzie miało znaczenie dla trwałego, długoterminowego tworzenia wartości. Dobrą wiadomością jest to, że zdolność przedsiębiorstw do zniwelowania luki wartości spoczywa w dużej mierze na ich właścicielach i kierownictwie.

* pola obowiązkowe

Dane osobowe użytkownika są gromadzone przez Mazars w Polsce, administratora danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami prawnymi.
Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli któreś z pól obowiązkowych pozostanie puste, wniosek nie zostanie rozpatrzony. Użytkownik posiada prawo do dostępu, poprawiania i usuwania swoich danych, oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik posiada także prawo do przenoszenia swoich danych oraz prawo do wskazania, co stanie się z jego danymi w razie śmierci użytkownika. Posiada on również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz prawo do niepoddawania się decyzjom opartym wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, obejmującym profilowanie, które ma skutki prawne w odniesieniu do osoby użytkownika bądź skutki o podobnym charakterze.