E-commerce w Polsce: strategie rozwoju firm

Sektor e-commerce od kilku lat odnotowuje silny trend wzrostowy, a pandemia COVID-19 tylko go przyspieszyła, sprawiając, że rok 2020 stał się szczególny ze względu na otwierające się możliwości. Szybciej zapadały decyzje o dystrybucji produktów i usług przez kanały elektroniczne, a dla niektórych firm uruchomienie sprzedaży przez internet stało się warunkiem przetrwania.

Raport, który przygotowaliśmy we współpracy z kancelarią Noerr i ośrodkiem badawczym SpotData przedstawia główne czynniki sukcesu, trendy i wyzwania towarzyszące rozwojowi na tym rynku. Przedstawione dane i opinie mogą być cennym źródłem informacji zarówno dla firm już działających na rynku e-commerce, jak i dla tych, które dopiero rozważają uruchomienie tego kanału dystrybucji.

Kluczowe zagadnienia

1. Biznesowa transformacja 2020

Gwałtowne przyspieszenie sprzedaży w kanale e-commerce to najważniejsza biznesowa transformacja ubiegłego roku. Znaczenie tej zmiany wynika z jej wyjątkowego tempa i szerokiego zasięgu. Przychody największych na świecie firm e-commerce wzrosły w trzecim kwartale 2020 r. o ok. 30 proc. r/r, podczas gdy w innych sektorach – nawet technologicznych– wzrost był zdecydowanie słabszy. Jednocześnie handel pełni na tyle ważną rolę w gospodarce, że transformacja objęła ogromną część sektora przedsiębiorstw.

2. Rekordowe wyniki polskiego e-commerce

Szacujemy, że polski rynek e-commerce w 2020 r. wart był 70 mld zł. Po wielu latach wzrostu w tempie kilkunastu procent rocznie okres epidemii COVID-19 przyniósł niemal trzykrotne przyspieszenie (do 43 proc. r/r). Część tego nadzwyczajnego wzrostu będzie na pewno zjawiskiem przejściowym. Szacujemy jednak, że nawet po wygaśnięciu epidemii sprzedaż e-commerce będzie wciąż o ok. 10-20 proc. wyższa niż w scenariuszu rozwoju rynku bez wpływu COVID-19.

3. Najważniejsze zmiany na rynku

Jedną z najważniejszych zmian w handlu internetowym w czasie epidemii COVID-19 jest przyspieszenie modernizacji kanałów sprzedaży wśród liderów handlu tradycyjnego. O ile dla największych spółek technologicznych rok 2020 oznaczał powiew wiatru w żagle, o tyle firmom tradycyjnym przyniósł przełom. Zaczęły nadrabiać technologiczne zaległości i paradoksalnie, mogą w znacznym stopniu skorzystać na turbulencjach związanych z epidemią.

4. Rekomendacje

Kluczowe dla efektywnej działalności na rynku e-commerce są dwa obszary: zasoby (technologie, logistyka, kompetencje) i efekty skali. W raporcie przedstawiamy dziewięć rekomendacji dotyczących rozwijania obu. Wskazówki mogą być cenne zarówno dla liderów, jak i dla nowych graczy.

 

Zapraszamy do pobrania raportu, który sprawdzi się jako przewodnik po świecie e-commerce, jednocześnie będąc pomocnym narzędziem podczas planowania strategii związanej z obecnością na rynku handlu elektronicznego. Raport przeznaczony jest zarówno dla firm już funkcjonujących na rynku e-commerce, jak i tych dopiero planujących sprzedaż przy użyciu kanału online.

Publikacja została objęta patronatem Izby Gospodarki Elektronicznej.

Pobierz pełną wersję raportu poniżej

* pola obowiązkowe

Pobierając niniejszą publikację wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Mazars w Polsce (Mazars Audyt Sp. z o.o. oraz Mazars Polska Sp. z o.o.) oraz Noerr Biedecki sp.k. w celach związanych z obsługą niniejszego zapytania oraz w celach przesyłania informacji marketingowych.

Chcesz wiedzieć więcej?