Inwestowanie w Europie Środkowo-Wschodniej: raport na temat zagranicznych fuzji i przejęć w 2022/2023

Początek roku 2022 zwiastował zawirowania zarówno dla europejskiego, jak i globalnego rynku, ponieważ 24 lutego Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Trendy, które występowały już w 2021 roku, tj. rosnąca inflacja i wyższe koszty kredytu, jeszcze się wzmocniły. Wojna spowodowała szoki podażowe, w szczególności na hurtowym rynku gazu.

W międzyczasie nałożenie sankcji ekonomicznych na Rosję jeszcze bardziej skomplikowało sytuację na rynku transakcji. W tym kontekście zatory w łańcuchu dostaw i niedobory siły roboczej, będące pozostałością po pandemii, nadal hamowały wzrost.

Ciężko wyobrazić sobie trudniejsze warunki do zawierania transakcji. Jednak, jak wynika z naszego raportu, wpływ na aktywność w zakresie fuzji i przejęć w regionie Europy Środkowo-Wschodniej był znacznie mniejszy niż się początkowo obawiano. W rzeczywistości - z wyjątkiem 2021 r., który był nieco anormalnym rekordowym rokiem dla fuzji i przejęć - zarówno wolumen transakcji, jak i łączna wartość transakcji w 2022 r. osiągnęły nowe wartości maksymalne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Pobierz raport

Główne wnioski: 

  • Ogółem, w Europie Środkowo-Wschodniej odnotowano 846 transakcji o wartości 39,2 mld euro łącznie.
  • Liczba transakcji zarejestrowanych w Europie Środkowo-Wschodniej jest wyższa niż jakakolwiek inny ogólny roczny wynik, poza tym odnotowanym w 2021 roku, przesłaniając wynik z 2016 roku w wysokości 38,6 mld euro.
  • Europa Środkowo-Wschodnia nie była osamotniona w zmaganiach z problemami związanymi z fuzjami i przejęciami - dotknęły one wszystkie części świata, bez wyjątku, nawet zaawansowane gospodarki Europy Zachodniej i Ameryki Północnej, które odnotowały ostrzejsze spadki wolumenu i wartości w ujęciu rok do roku.
  • Europa Środkowo-Wschodnia pozostała również silnym magnesem dla inwestycji międzynarodowych. Ogólny odsetek transakcji fuzji i przejęć w regionie z udziałem sponsorów transgranicznych wzrósł do 64% w 2022 r., co oznacza wzrost o cztery punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim i zdecydowanie najwyższy odsetek według danych zebranych od 2015 r.
  • Po rekordowym pod względem ilości transakcji roku 2021, aktywność na rynku private equity zmalała, a wolumen transakcji wykupu spadł o 31% w stosunku do roku poprzedniego. Wartość spadła jeszcze bardziej, bo o 66%, przy czym w 2022 r. wartość wykupów wyniosła 3,4 mld euro w porównaniu z 9,9 mld euro rok wcześniej.
  • Wolumen wykupu w 2022 r. utrzymał się na wyjątkowo dobrym poziomie w porównaniu do wyników historycznych. Liczba wykupów przez fundusze private equity w 2022 r. pozostaje jedną z najwyższych w historii Europy Środkowo-Wschodniej, z łączną liczbą 97 transakcji, zdecydowanie przewyższając wszelkie roczne wyniki w latach 2015-2020.

Perspektywy na nadchodzące miesiące

Region nadal oferuje bezprecedensowe możliwości konsolidacji w obszarze rynku firm średniej wielkości w branżach takich jak opieka zdrowotna i turystyka (czasami łącznie), a także produkcja i technologia.

Rok 2023 będzie z pewnością czasem pełnym wyzwań. Jednak z drugiej strony warto podkreślić jakość przedsiębiorstw w regionie, kreatywność twórców transakcji oraz stałe wsparcie ze strony unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, którego wartość dla 12 krajów Europy Środkowo-Wschodniej będących członkami UE wynosi ponad 100 mld euro. To, jak również solidne parametry gospodarcze regionu Europy Środkowo-Wschodniej, sugeruje, że mamy dobre powody, aby być stosunkowo optymistycznym w nadchodzącym roku.