Przyszłość audytu: analiza rynku - mity, fakty i kierunki rozwoju

Zawód audytora stoi w obliczu decydującego momentu: zmieniają się oczekiwania rynku, technologia wzmacnia pozycję audytorów i jakość ich usług, rośnie również liczba argumentów przemawiających za ewolucją audytu, a seria upadłości firm z pierwszych stron gazet wywołała pytania dotyczące jakości usług, jakich mogą oczekiwać firmy.

W tym kontekście Mazars zlecił niezależnej firmie badawczej przyjrzenie się oczekiwaniom wobec globalnego rynku audytu i jego przyszłego kierunku, zachęcając interesariuszy do rozważenia niezbędnych zmian związanych z jego rozwojem.

Ta najnowsza ankieta ujawnia potrzebę ewolucji audytu i jaśniejszych wytycznych dotyczących zakresu i środków badania. Dokument zawierający 501 odpowiedzi z 12 krajów rzuca krytyczne światło na to, czego respondenci oczekują od audytu. Wyróżniono sześć „wyjątkowych spostrzeżeń” obejmujących następujące tematy: jak jest postrzegana misja audytorów i jakie korzyści z audytu przedsiębiorstwa są oczekiwane; wartość technologii w procesie audytu; najbardziej kluczowe umiejętności audytorów; popyt na szersze usługi audytorskie i wreszcie, postawy względem rotacji i reformy audytu.

Wyniki ankiety zapewniają wgląd w cztery „mity” rynkowe dotyczące tego, czego można się spodziewać po audycie, w jaki sposób jest przeprowadzany, jakimi obszarami powinni się zająć audytorzy oraz jakie jest prawdziwe zapotrzebowanie na badanie wspólne (joint audit).

Obalamy cztery mity rynkowe dotyczące audytu:

> Mit 1: Głównym celem audytu jest wykrywanie oszustw

> Mit 2: Przyszłość audytu to robotyka

> Mit 3: Audytorzy powinni trzymać się tradycyjnych informacji finansowych

> Mit 4: Firmy nie chcą tzw. badania wspólnego

Małgorzata Pek-Kocik

Polskie podmioty interesują się audytem wspólnym, jednak jak dotąd nie korzystają z tej opcji, bo nie jest ona promowana przez nasze rodzime ustawodawstwo. A szkoda, ponieważ audyt wspólny wpłynąłby na większa pewność i jakość badania – dzięki zasadzie podwójnej weryfikacji i powiększeniu kompetencyjnych zasobów połączonych zespołów różnych firm audytorskich.

Małgorzata Pek Partner odpowiedzialna za dział audytu i doradztwa dla instytucji finansowych, Mazars w Polsce

Pobierz raport „Przyszłość audytu: analiza rynku - mity, fakty i kierunki rozwoju” 

Oprócz obalenia czterech mitów na temat audytu, raport zawiera odpowiedzi na trzy ważne pytania do decydentów dotyczące ewolucji audytu, rozszerzenia usług audytorskich oraz sposobów rozwijania odpowiednich umiejętności. W dalszej części raportu wyniki są podzielone według regionu, typu organizacji i profilu zawodowego.

Poprawa adekwatności i jakości badania

Audyt jest i zawsze był w centrum naszej działalności. Dlatego staramy się znaleźć sposoby na wzmocnienie naszego zawodu i współpracować z innymi, aby rozwijać całą naszą branżę.

Pobierz raport, aby dowiedzieć się:

  • Czego firmy oczekują od audytu
  • Globalna chęć zmian i wprowadzenia badania wspólnego
  • Firmy chcą, aby audytorzy rozszerzyli zakres swoich usług poza audyt finansowy
  • Cechy dobrego audytora
  • Jak technologia wzmacnia umiejętności audytorów, a nie je zastępuje.

 

 

Dokument

The future of audit: market view