Jarosław Bochenek Partner, biuro w Krakowie

Jarosław Bochenek

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych, rachunkowości i finansach oraz świadczeniu usług doradczych dla spółek z różnych branż zdobyte podczas pracy w Mazars oraz w jednej z firm z tzw. "wielkiej czwórki" w Polsce i za granicą.

Jarosław Bochenek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu księgowości i finansów w Bristol Business School (Wielka Brytania). Posiada tytuł MBA University of Bristol oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Francja). Jest biegłym rewidentem (PIBR) oraz członkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Rewidentów ACCA.