Sprawozdawczość finansowa banków europejskich: analiza porównawcza 2022

Jakie wnioski wyciągnięto z wpływu pandemii Covid-19 na oczekiwane straty kredytowe (ECL) banków w Europie?

Przeanalizowaliśmy raporty roczne za rok 2021 26 banków w 11 krajach europejskich, aby lepiej zrozumieć wpływ Covid-19 na oczekiwane straty kredytowe (ang. ECL) oraz to, w jaki sposób może on pomóc bankom w przygotowaniu się na nowe wyzwania wynikające z wojny na Ukrainie. Niniejsze opracowanie jest czwartym z tej serii i stanowi kontynuację naszej trzeciej edycji raportu opublikowanego we wrześniu 2021 r.

Odkryj nasz interaktywny raport

Financial-reporting-of-European-banks-2022-interactive-report

Omówienie oczekiwanych strat kredytowych

Badanie koncentruje się głównie na skutkach związanych z oczekiwanymi stratami kredytowymi i obejmuje:

  • Wpływ obciążenia z tytułu ECL w roku 2021 na wynik finansowy i wynik na odpisach z tytułu ECL;
  • Odpisy z tytułu ECL: zmiany we wskaźnikach pokrycia i alokacja między etapami;
  • Korekty post-modelowe;
  • Inne tematy, w tym kredyty zagrożone, ujawnianie informacji na temat zielonego finansowania, analiza kryteriów znacznego wzrostu ryzyka kredytowego (ang. SICR), pierwszy przegląd ekspozycji banków na wojnę w Ukrainie i inne.