Szkolenie | Podatek VAT i CIT w rozliczeniach transgranicznych

Wspólnie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) zorganizowaliśmy szkolenie, które odbyło się 28 lutego 2018 roku w siedzibie AHK w Warszawie przy ul. Miodowej 14.

Cele szkolenia

Podczas szkolenia eksperci Mazars przedstawili warunki opodatkowania transakcji międzynarodowych w podatku VAT i CIT, jak również obowiązków wynikających z przepisów odnoszących się do dokumentacji cen transferowych. Uczestnicy szkolenia zdobyli zarówno wiedzę jak i praktyczne umiejętności związane z analizą przepisów o cenach transferowych oraz podatkach VAT i CIT w świetle praktyki ich stosowania.

Prelegenci

  • Kinga Baran, doradca podatkowy i Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars 
  • Wojciech Garczyński, doradca podatkowy i Menadżer w Dziale Doradztwa Podatkowego 
  • Magdalena Kołton, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars

Grupa docelowa

Szkolenie było skierowane do działów finansowo-księgowych prowadzących ewidencje i rozliczenia podatkowe przedsiębiorstw, dokonujących transakcji transgranicznych.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej AHK Polska.