Wydarzenie online | Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: wyzwania i nowe zagrożenia w czasach Covid

Zapraszamy do obejrzenia video z wirtualnej sesji z panią Ralucą Prună, szefową Jednostki ds. Przestępczości Finansowej Komisji Europejskiej, która omówiła unijne dyrektywy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy w transakcjach międzynarodowych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu: wyzwania i nowe zagrożenia w czasach Covid-19

Walka z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu stała się z biegiem lat coraz bardziej złożona, a przestępcy wykazywali zdolność przystosowania się i oportunizm w znajdowaniu nowych kanałów prania pieniędzy z nielegalnej działalności. W odpowiedzi na to wyzwanie Unia Europejska stworzyła szereg dyrektyw dotyczących przeciwdziałania temu zjawisku, aby pomóc w walce z nielegalną działalnością.

Podczas naszej wirtualnej sesji pani poseł Raluca Prună przedstawiła dyrektywy mające na celu zapobieganie wykorzystywaniu rynku finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:

  • Jakie są europejskie przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu i jak są one transponowane w państwach członkowskich?
  • Jak wzmocnić skuteczność przeciwdziałania praniu pieniędzy i współpracę w Unii Europejskiej oraz lepiej zaangażować sektor prywatny?
  • W jaki sposób innowacyjne rozwiązania mogą pomóc poprawić skuteczność walki z praniem pieniędzy?
  • Jakie są nowe zagrożenia i ryzyka związane z kryzysem Covid-19?

Prelegenci:

  • Raluca Prună, szefowa Jednostki ds. Przestępczości Finansowej Komisji Europejskiej
  • Dorothée de Bernis, Partner, Carbonnier Lamaze Rasle & Associes
  • Alice Noizet, Partner, Mazars
  • Emmanuelle Bismuth, Partner, Carbonnier Lamaze Rasle & Associes