Konferencje, szkolenia, webinary

Mazars bierze aktywny udział w życiu gospodarczym.
Nasi eksperci są prelegantami na licznych konferencjach i seminariach.